Aankondiging van een opdracht

Marché ouvert pluriannuel (2019-2022) concernant des fournitures et des services pour le patrimoine de réservoirs flexibles

Leveringen
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
07-05-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
MRMP-I/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Acquisition | 1140 Evere, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Kapitein Grégoire Mattelart
Opdrachtcodes (CPV)
44610000 - Tanks, reservoirs, containers en drukvaten
44611000 - Tanks
44611400 - Opslagtanks
44611500 - Watertanks
44611600 - Reservoirs
44613210 - Waterreservoirs
44613500 - Watercontainers
50514200 - Reparatie en onderhoud van reservoirs
Korte inhoud
Marché ouvert pluriannuel (2019-2022) concernant des fournitures et des services pour le patrimoine de réservoirs flexibles
Beschrijving
Beschrijving
Marché ouvert pluriannuel (2019-2022) concernant des fournitures et des services pour le patrimoine de réservoirs flexibles
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44610000 - Tanks, reservoirs, containers en drukvaten
44611000 - Tanks
44611400 - Opslagtanks
44611500 - Watertanks
44611600 - Reservoirs
44613500 - Watercontainers
50514200 - Reparatie en onderhoud van reservoirs
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing