Aankondiging van een opdracht

Oud gemeentehuis Buizingen - vernieuwen CV

Werken
Publicatie datum
14-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Halle | 1500 Halle, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44620000 - Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
Korte inhoud
Oud gemeentehuis Buizingen - vernieuwen CV
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Kwaliteit - technische waarde - 30
Kwaliteit: Milieuvriendelijkheid - energie-efficiëntie - 30
truck tower-crane sharing