Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

jerrycans

jerrycans

Datum van verzending van deze aankondiging
17-01-2019
Publicatiedatum
17-01-2019
Deadline
24-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
44600000 - Tanks, reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres
Stadensteenweg 68
Plaats
Langemark-Poelkapelle
Postcode
8920
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 51610402
Fax
-
E-mail
lynn.vanstechelman@fedasil.be
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330649
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!