OCMW Sint Gillis
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Marché pour la maintenance des chaudières de l'ensemble des sites du CPAS de Saint-Gilles pour une période de quatre ans/Opdracht voor het onderhoud van de verwarmingsketels van alle sites van het OCMW van Sint-Gillies voor een periode van vier jaar.

Onderhoud van de verwarmingsketels van alle sites van het OCMW van Sint-Gillies voor een periode van vier jaar.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2019
Publicatiedatum
11-06-2019
Deadline
01-07-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
44621200 - Verwarmingsketels

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint Gillis
Postadres
Fernand Bernierstraat 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Anissa Bouzid
Telefoon
+32 26005469
Fax
+32 26005419
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://cpas1060.be/
Adres van het kopersprofiel
-