Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Aankoop en levering van stapelbakken FEDASIL DEURNE

Aankoop en levering van stapelbakken FEDASIL DEURNE

Datum van verzending van deze aankondiging
14-05-2019
Publicatiedatum
14-05-2019
Deadline
22-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
44614100 - Opslagbakken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_DEURNE
Postadres
Ergo De Waellaan 32
Plaats
Deurne
Postcode
2100
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peggy moons
Telefoon
+32 36601921
Fax
-
E-mail
peggy.moons@fedasil.be
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341619