MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastructuur - Ondersectie Verwerving
Aankondiging van een opdracht

Meerjarige open overeenkomst 2017-2020 voor het leveren en plaatsen van verduisteringssystemen (gordijnen, lamellen, folie) ten voordele van Defensie en RHDD

Meerjarige open overeenkomst 2017-2020 voor het leveren en plaatsen van verduisteringssystemen (gordijnen, lamellen, folie) ten voordele van Defensie en RHDD

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
44115900 - Zonweringselementen
44115810 - Gordijnroeden en gordijnen
44170000 - Platen, bladen, strips en folie verband houdend met bouwmaterialen
19244000 - Gordijnstoffen
39515000 - Gordijnen, draperieën, valletjes en rolgordijnen van stof
39515200 - Draperieën
39515400 - Rolgordijnen
39522130 - Zonweringen
45421143 - Installeren van jaloezieën
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastructuur - Ondersectie Verwerving
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Mattelart Grégoire

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek, paragraaf 4

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A