Aankondiging van een opdracht

Oudenaarde - FOD Justitie - Installeren van centrale verwarming

Werken
Publicatie datum
24-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West | 8000 BRUGGE, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44621112 - Delen van radiatoren voor centrale verwarming
45331100 - Installeren van centrale verwarming
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
Korte inhoud
Oudenaarde - FOD Justitie - Installeren van centrale verwarming
truck tower-crane sharing