Periodieke indicatieve aankondiging - nutssectoren

Fourniture de services généraux pour l'année 2016.

Diensten
Publicatie datum
11-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Aanbestedende overheid
Elia Asset SA ou Elia System Operator SA | 1000 Bruxelles, BE | Nutssectoren | Elektriciteit
Opdrachtcodes (CPV)
18100000 - Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
32561000 - Glasvezelverbindingen
42400000 - Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan
44613800 - Containers voor afvalmateriaal
45210000 - Bouwen van gebouwen
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45330000 - Loodgieterswerk
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45400000 - Afwerking van gebouwen
45442120 - Schilderwerk en aanbrengen van beschermende lagen op installaties
48311100 - Systeem voor documentenbeheer
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software)
55000000 - Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
63000000 - Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
64000000 - Post- en telecommunicatiediensten
65000000 - Openbare voorzieningen
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71500000 - Diensten in verband met de bouw
71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
71700000 - Meet- en controlediensten
71900000 - Laboratoriumdiensten
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
77211400 - Vellen van bomen
77211500 - Onderhouden van bomen
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79600000 - Recruteringsdiensten
80500000 - Opleidingsdiensten
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90510000 - Afvalverzameling en –verwerking
90700000 - Milieuzorgdiensten
90711000 - Milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden
90711300 - Analyse van milieu-indicatoren voor andere dan bouwwerkzaamheden
90711400 - Uitvoeren van milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden
90722200 - Milieureinigingsdiensten
Korte inhoud
1) Facility Management, maintenance du réseau HT (élagage, transport, enlèvement de déchets, sécurité et contrôle, maintenance postes), outils, consommables. Point de contact: Mme NathalieVierset, +32 25467653, [email protected]
2) IT, services financiers (assurances, réviseurs), services HR(recruitement & assessment, formations...), environnement, services juridiques, communication. Point de contact: Mme Nathalie Vierset, +32 25467653,[email protected]
3) Voyages, marchandises, achats de pertes réseau, fleet management, outsourcing de tâches et contracting. Point de contact: M. Alexandre Duquesne, +32 25467924, [email protected]
4) Travaux de peinture. Point de contact: M. Frederik Seghers, +32 25467912, [email protected]
truck tower-crane sharing