Aankondiging van een opdracht

Technische dienst: aankoop van bestratingsmaterialen - raamcontract voor 3 jaar.

Leveringen
Publicatie datum
04-04-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Zottegem | 9620 Zottegem, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44100000 - Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
Korte inhoud
Technische dienst: aankoop van bestratingsmaterialen - raamcontract voor 3 jaar.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 60
Kwaliteit: Leveringstermijn na afroep - 15
Kwaliteit: Leveringskosten - 15
Kwaliteit: Leveren tijdens bouwverlof - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
Minimum vereisten
Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Bijvoegen van technische fiche van het aangeboden product.
Minimum vereisten
* Bijvoegen van technische fiche van het aangeboden product.
truck tower-crane sharing