Aankondiging van een opdracht

Heraanleg Wittemolenstraat

Werken
Publicatie datum
11-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
stad Brugge | 8000 Brugge, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44130000 - Hoofdleidingen voor riolering
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233142 - Herstellen van wegen
Korte inhoud
Heraanleg Wittemolenstraat
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
passende bankverklaring
Minimum vereisten
nvt

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
nvt
Minimum vereisten
nvt
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5
truck tower-crane sharing