Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

20170036 - Raamovereenkomst leveren van RVS herstelklemmen.

Leveringen
Publicatie datum
14-04-2017
Deadline
08-05-2017 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) | 1030 Brussel, BE | Nutssectoren | Water
Opdrachtcodes (CPV)
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
Korte inhoud
20170036 - Raamovereenkomst leveren van RVS herstelklemmen.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie opdrachtdocumenten.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie opdrachtdocumenten.
truck tower-crane sharing