Vooraankondiging

EAN15AW008 Aanneming Bouwkunde i.k.v. energie-efficiëntie en optimalisatie gebouwschil

Werken
Publicatie datum
25-11-2014
Raamovereenkomst
ja
Aanbestedende overheid
Eandis cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd | 9090 Melle, BE
Opdrachtcodes (CPV)
44111540 - Isolatieglas
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
45261100 - Dakconstructiewerkzaamheden
45261200 - Dakbedekking en schilderen van daken
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking
45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261410 - Dakisolatiewerkzaamheden
45261910 - Reparatie van daken
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45321000 - Warmte-isolatiewerkzaamheden
45410000 - Pleisterwerk
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45421132 - Plaatsen van ramen
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
45443000 - Gevelwerkzaamheden
Korte inhoud
Aanneming bouwkunde omvat volgende soorten werken:
• Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk.
• Het leveren en plaatsen van dak-, vloer- en buitengevelisolatie.
• Het leveren en plaatsen van spuitisolatie.
• Het leveren en plaatsen van buitengevelisolatie met bepleistering.
Behoren tot de scope:
• Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor geen bouwvergunning is vereist.
• Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor de lokale besturen zelf een bouwvergunning hebben aangevraagd of waarvoor de gemandateerde een bouwvergunning heeft gevraagd.
• Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor een bouwvergunning is vereist en deze in opdracht van Eandis aangevraagd wordt.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel 1

Beschrijving
Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk voor klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44111540 - Isolatieglas
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45421132 - Plaatsen van ramen
45422000 - Timmer- en schrijnwerk

Perceel 2: Perceel 2

Beschrijving
Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk voor minimum klasse 2 projecten in alle infrastructuurgebieden.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44111540 - Isolatieglas
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45421132 - Plaatsen van ramen
45422000 - Timmer- en schrijnwerk

Perceel 3: Perceel 3

Beschrijving
Het leveren en plaatsen van dak, vloer- en gevelisolatie (met isolatieschild) voor klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45261100 - Dakconstructiewerkzaamheden
45261200 - Dakbedekking en schilderen van daken
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking
45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261410 - Dakisolatiewerkzaamheden
45261910 - Reparatie van daken
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45321000 - Warmte-isolatiewerkzaamheden
45443000 - Gevelwerkzaamheden

Perceel 4: Perceel 4

Beschrijving
Het leveren en plaatsen van dak, vloer- en gevelisolatie (met isolatieschild) voor minimum klasse 2 projecten in alle infrastructuurgebieden.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45261100 - Dakconstructiewerkzaamheden
45261200 - Dakbedekking en schilderen van daken
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking
45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261410 - Dakisolatiewerkzaamheden
45261910 - Reparatie van daken
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45321000 - Warmte-isolatiewerkzaamheden
45443000 - Gevelwerkzaamheden

Perceel 5: Perceel 5

Beschrijving
Het leveren en plaatsen van spuitisolatie voor minimum klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45261410 - Dakisolatiewerkzaamheden
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45321000 - Warmte-isolatiewerkzaamheden
45443000 - Gevelwerkzaamheden

Perceel 6: Perceel 6

Beschrijving
Het leveren en plaatsen van buitengevelisolatie met bepleistering voor minimum klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45321000 - Warmte-isolatiewerkzaamheden
45410000 - Pleisterwerk
45443000 - Gevelwerkzaamheden
truck tower-crane sharing