Aankondiging van een opdracht

Dakrenovatie OCMW

Werken
Publicatie datum
14-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Meulebeke | 8760 Meulebeke, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44112400 - Dak
44112500 - Dakbedekkingsmateriaal
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45261100 - Dakconstructiewerkzaamheden
45261200 - Dakbedekking en schilderen van daken
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
45261214 - Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261215 - Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
Korte inhoud
Dakrenovatie OCMW
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kostprijs - 70
Kwaliteit: Correctheid en nauwkeurigheid technische fiches van de gebruikte materialen - 25
Kwaliteit: Bewijs van plaatsbezoek - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie bestek
Minimum vereisten
Zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie bestek
Minimum vereisten
Zie bestek
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 3
truck tower-crane sharing