Aankondiging van een opdracht

WAREGEM - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Herstelling van garagepoort.

Werken
Publicatie datum
27-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West | 8000 BRUGGE, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221240 - Garagedeuren
Korte inhoud
WAREGEM - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Herstelling van garagepoort.
truck tower-crane sharing