Aankondiging van een opdracht

Dilbeek, FOD Financiën, Herstellen pleisterwerk

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | 3001 Heverlee - Leuven, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44621110 - Radiatoren voor centrale verwarming
44621112 - Delen van radiatoren voor centrale verwarming
45410000 - Pleisterwerk
Korte inhoud
Dilbeek, FOD Financiën, Herstellen pleisterwerk
truck tower-crane sharing