Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Renovatie stookplaats en vernieuwen luchtgroepen met warmterecuperatie directiegebouw Oostende

In het directiegebouw van De Lijn West-Vlaanderen in de Nieuwpoortsesteenweg 110 te 8400 Oostende:
1. Renovatie van de stookplaats
2. Vernieuwen van de luchtgroepen met warmterecuperatie.
Daarnaast dient er ook een gebouwenbeheersysteem geleverd en geïnstalleerd te worden om de stookplaats en de luchtgroepen aan te sturen en te regelen.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-04-2018
Publicatiedatum
26-04-2018
Deadline
06-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
44620000 - Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45331210 - Installeren van ventilatiesystemen
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur, Dirk Hermans
E-mail
dirk.hermans@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: D17 en D18

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!