Vooraankondiging

Marktconsultatie Duurzame Gezonde Scholen - Financiële / Business aspecten op donderdag 28 juni, 9:30-12:30

Het huidige financieringsvoorstel vanuit het bouwteam/ESCO is om via een dienstencontract dat resultaatgericht is de bijkomende investeringskosten te dragen via een variabele vergoeding afhankelijk van de behaalde prestatie en een bonus/malus-mechanisme zodat potentiële winsten onder de leden van het bouwteam (dus ook de school) en de ESCO verdeeld kunnen worden. Naast een vergoeding voor een gerealiseerde energiebesparing (die resulteert uit de lagere energiefactuur) en prestatiegericht onderhoud, willen we in de toekomst ook comfortmaatregelen en het garanderen van een gezond binnenklimaat via een prestatiebestek kunnen aanpakken. Tijdens de consultatie worden verschillende voorstellen uitgewerkt. Daarnaast willen we onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn en of ouders/grootouders/sympathisanten van scholen ook mee kunnen participeren.

Datum van verzending van deze aankondiging
06-06-2018
Publicatiedatum
06-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Schrijvers
Telefoon
+32 486354399
Fax
-
E-mail
an.schrijvers@ewi.vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310786