Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Aankondiging van een opdracht

KONTICH – Federale Politie - “Aanpassingswerken aan riolering (afsplitsen) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel”

KONTICH – Federale Politie - “Aanpassingswerken aan riolering (afsplitsen) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel”

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
44130000 - Hoofdleidingen voor riolering
45232453 - Aanleggen van drainage
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN, BE
Contactpunt(en)
Van der Velden Debby Françoise

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: C1