Energie

Brandstoffen, aardolie, steenkool en olieproducten, electriciteit, verwarming, zonne-energie, kernenergie
Forshaga Energi AB Aankondiging van een gegunde opdracht

Bränslebriketter

Forshaga Energi AB upphandlar bränslebriketter till panncentralerna i Forshaga och Deje. Ca 3.000 ton per år
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Brandstoffen op basis van hout (9111400)
Regiocode (NUTS) Värmlands län (SE311)
Δήμος Καβάλας Aankondiging van een gegunde opdracht

Σύμβαση προμήθειας ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμβαση προμήθειας ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, για το οικονομικό έτος 2020.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Smeerolie en smeermiddelen (9211000)
Regiocode (NUTS) Kavala) (EL515)
Δήμος Καβάλας Aankondiging van een gegunde opdracht

Σύμβαση προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμβαση προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, για το οικονομικό έτος 2020.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Loodvrije benzine (9132100)
Regiocode (NUTS) Kavala) (EL515)
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Suministro de 50 880 kilos de aceite sintético motor 15w40 Mercedes GNC Euro VI (06001312)

Suministro de 50 880 kilos de aceite sintético motor 15w40 Mercedes GNC Euro VI (06001312).
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Motorolie (9211100)
Regiocode (NUTS) ESPAÑA (ES)
Gmina Pokrzywnica Aankondiging van een gegunde opdracht

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach: Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń i dla powiatu p...

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 428 instalacji kolektorów słonecznych oraz 8 instalacji powietrznych pomp ciepła dla nieruchomościach prywatnych, 2 instalacje kolektorów słonecznych dla budynków użyteczności publicznej, 1 instalacji kotła na biomasę dla budynku użyteczności publicznej, 249 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych oraz 10 instalacji fotowo...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Zonnepanelen (9331000)
Regiocode (NUTS) Ciechanowski (PL922)
Районна здравноосигурителна каса — Видин Aankondiging van een gegunde opdracht

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Видин

Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). По отношение на планирането и договарянето на конкретните количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Участникът, избран за изпълн...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Elektriciteit (9310000)
Regiocode (NUTS) Видин (Vidin) (BG311)
Kovoplast, výrobní družstvo Aankondiging van een gegunde opdracht

Provedení fotovoltaické elektrárny

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o celkovém počtu 756 ks fotovoltaických panelů 305 Wp a baterie o využitelné kapacitě min. 151,2 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Fotovoltaïsche zonnecellen (9331200)
Regiocode (NUTS) Střední Morava (CZ07)
Aguas Municipales de Jávea, S. A. U. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Suministro de energía eléctrica

Suministro de energía eléctrica.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Elektriciteit (9310000)
Regiocode (NUTS) Alicante / Alacant (ES521)
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Dostawa skroplonego paliwa metanowego LNG do pojazdów samochodowych zasilanych LNG lub LCNG

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa metanowego LNG do pojazdów samochodowych zasilanych gazem LNG lub LCNG. Stacja do której będzie dostarczany skroplony gaz ziemny LNG posiada instalację do regazyfikacji gazu LNG do uzyskania gazu sprężonego LCNG stosowanego do zasilania silników spalinowych.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Gasvormige brandstoffen (9120000)
Regiocode (NUTS) Miasto Warszawa (PL911)
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Aankondiging van een gegunde opdracht

Dostawa paliw płynnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym do pojazdów zamawiającego w ilości szacunkowej 1220 167 litrów oleju napędowego i 39 200 litrów etyliny Pb 95 oraz dostawa paliw ciekłych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ulicy Kociewskiej w ilości szacunkowej 300 000 litrów oleju napędowego i 30 000 litrów lekkiego oleju opałowego do systemu...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen (9000000)
Regiocode (NUTS) Bydgosko-toruński (PL613)
Gmina Pleśna Aankondiging van een gegunde opdracht

Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu: Gminy Iwkowa, Gminy Lisia Góra, Gminy Moszczenica, Gminy Radł...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Aardgas (9123000)
Regiocode (NUTS) Małopolskie (PL21)
Gmina Pajęczno Rectificatie

Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 163 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno”, w podziale na trzy części: — w ramach czę...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Zonnepanelen (9331000)
Regiocode (NUTS) Sieradzki (PL714)
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy Aankondiging van een gegunde opdracht

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy.

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie (9300000)
Regiocode (NUTS) POLSKA (PL)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM) Rectificatie

Dostawa i dystrybucja gazu – zamówienie wspólne (UM-ZP-262-6/20)

Dostawa i dystrybucja gazu z sieci gazowej na terenie miasta Lublin, realizowana dla potrzeb Zamawiających wchodzących w skład grupy zakupowej – zamówienie wspólne: 1) Zamawiający wiodący: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (zwany również UM lub Uczelnią) z siedzibą: al. Racławickie 1, 20-059 Lublin; 2) Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (zwany również USzD), z siedzibą: ul. prof...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Aardgas (9123000)
Regiocode (NUTS) Lubelski (PL814)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Rectificatie

Dostawa paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu UWM w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci...

Dostawa paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu UWM w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Brandstoffen (9100000)
Regiocode (NUTS) Olsztyński (PL622)
Partenord Habitat Rectificatie

Accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture et l'acheminement de gaz et services associés pour le patrimoine de Partenord Habitat sur le t...

Le marché est un accord-cadre mono-attributaire passé en application des articles R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique du 1.4.2019. Les prestations constituent une tranche unique. Le marché est conclu sans montant minimal ni montant maximal. Les marchés sont passés sur prix unitaires fermes. Le marché est conclu pour une...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Leidinggas (9121200)
Regiocode (NUTS) Nord (FRE11)
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Rectificatie

Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

1. Zam. wymaga dostarczenia paliw spełniających wymagania obow. PN przenoszących europejskie normy: a. benzyna bezołowiowa (zgodna z PN-EN 228:2017+A1-06 – „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań”); b. olej napędowy (zgodna z PN-EN 590:2017+A1-06 – „Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań”). 1.1. Dostarczone paliwa powinny...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Loodvrije benzine (9132100)
Regiocode (NUTS) Miasto Wrocław (PL514)
Gmina Kwidzyn Rectificatie

Kwidzyńska Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 do 609 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 8 707,20 MWh, z tego: do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 6 922,86 MWh, dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 1 784,34 MWh. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Odbiorcy będą dokonywać zapłaty za faktyc...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Elektriciteit (9310000)
Regiocode (NUTS) Pomorskie (PL63)
„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД Aankondiging van een opdracht

Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД

Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД. Зареждането на служебните автомобили на възложителя за едногодишен период се извършва със следните видове и прогнозирани количества горива: — евродизел — 125 000 литра, — бензин А95 — 30 000 литра, — газ пропан и бутан — 35 000 литра. Посочените количества са максималните прогнозни количества, като възложителят не се задължава да ги зак...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Benzine (9132000)
Regiocode (NUTS) Варна (Varna) (BG331)
Brest Métropole Aankondiging van een concessieovereenkomst

Délégation de service public — création et exploitation du réseau de chaleur du Technopôle Brest Iroise à Plouzané

La consultation porte sur l'attribution du contrat de délégation de service public pour la création et l'exploitation du réseau de chaleur au technopôle Brest — Iroise à Plouzané. Le périmètre délégué comprend: un réseau de chaleur 4,4 km de réseau, l'outil de production énergétique (un bâtiment chaufferie intégrant une chaudière principale à combustible biomasse bois plaquettes et une ou plusieur...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Energie en aanverwante diensten (71314000)
Regiocode (NUTS) Finistère (FRH02)
Abwasserzweckverband Darß, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Aankondiging van een opdracht

Stromlieferung 2021/2022 für den Abwasserzweckverband Darß

Lieferung von elektrischer Energie für die Abnahmestellen des Auftraggebers Liefermenge: ca. 740 004 kWh/Jahr.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Elektriciteitsdistributie (65310000)
Regiocode (NUTS) Vorpommern-Rügen (DE80L)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на топлинна енергия за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на административни адреси, подробно описани в т. VII.1) от раздел VII „Допълнителна информация“ от решение за откриване на процедурата № номер 19-150-1 от дата 24.01.2020 г., по обособени позиции: — обособена позиция 1 „Обекти на територията на град София“ с прогнозна стойно...
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Stadsverwarming (9323000)
Regiocode (NUTS) София (столица) (Sofia (stolitsa)) (BG411)
Enefit Green AS Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Päikesepaneelide ostmine DDP tarnetingimustel

Enefit Green AS loob dünaamilise hankesüsteemi PV päikesepaneelide soetamiseks kehtivusajaga 36 kuud, millega selle kehtivusajal kvalifitseerimise tingimustele vastavad ettevõtjad võivad jooksvalt liituda.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Zonnepanelen (9331000)
Regiocode (NUTS) EESTI (EE)
Gemeinde Ostseeheilbad Zingst, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH Aankondiging van een opdracht

Stromlieferung 2021/2022 für die Gemeinde Ostseeheilbad Zingst

Lieferung von elektrischer Energie für die Abnahmestellen des Auftraggebers Liefermenge: ca. 1 323 039 kWh/Jahr.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Elektriciteitsdistributie (65310000)
Regiocode (NUTS) Vorpommern-Rügen (DE80L)
Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba, S. A. (Sadeco) Aankondiging van een opdracht

Contrato de suministro de gasóleo con implantación y mantenimiento de un sistema de gestión automática de repostajes, pedidos y control de depósitos

Contrato de suministro de gasóleo con implantación y mantenimiento de un sistema de gestión automática de repostajes, pedidos y control de depósitos.
Publicatie01-04-2020
Opdrachtcode (CPV) Gasolie (9134000)
Regiocode (NUTS) Córdoba (ES613)