Energie

Brandstoffen, aardolie, steenkool en olieproducten, electriciteit, verwarming, zonne-energie, kernenergie

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
vzw Katholieke Scholen Groot Bornem Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Installatie Zonnepanelen Katholieke Scholen Groot Bornem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande...

Voorwerp van deze werken: Leveren en plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen binnen gemeente Bornem - zie details schoolgebouwen in de technische bepalingen. Gevraagd vermogen : - 4 basisscholen + sporthal secundaire school: max. 10 kVA (principe terugdraaiende teller) - 1 secundaire school: grote installatie op basis van verbruik (principe injectie) Maken deel uit van de opdracht : • De...
Publicatie06-12-2018
Deadline25-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems"Ondersectie Support Products Proces-verbaal van opening van de offertes

Een meerjarige open overeenkomst (2019 – 2022) voor de aankoop en levering van dieselbrandstof (NATO-code F-54, B0 en winterkwaliteit) voor niet-comme...

Dieselbrandstof (NATO-code F-54, B0 en winterkwaliteit) voor niet-commerciële voertuigen, meerjarige open overeenkomst (2019 – 2022)
Publicatie05-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Gemeente Grimbergen Aankondiging van een opdracht

Levering van vloeibare brandstoffen voor motoren voor de periode 01/01/2019 - 31/12/2020

Levering van vloeibare brandstoffen voor motoren voor de periode 01/01/2019 - 31/12/2020
Publicatie30-11-2018
Deadline03-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
TPAKT INFRA Aankondiging van een opdracht

Vernieuwing van een stookplaats

Vervanging van twee verwarmingsketels en bijhorende aansturing
Publicatie27-11-2018
Deadline11-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Stad Beringen Proces-verbaal van opening van de offertes

Aankoop brandstof voor voertuigen + gasolie voor verwarming

Aankoop brandstof voor voertuigen + gasolie voor verwarming
Publicatie27-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
VITO Proces-verbaal van opening van de offertes

Het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van de elektrische installatie voor de uitbreiding en aanpassingen in het te renoveren Technolo...

Het betreft een renovatie- en herinrichtingsproject met drie bouwlagen. De renovatie en aanpassingswerken behelzen in hoofdzaak volgende ruimten en/of installaties: - De ombouw van de bestaande bureelruimten naar laboruimten (gelijkvloers en 1ste verdieping) - De aanpassingen in de kelderverdieping met het aanbrengen van een nieuwe stookplaats en een technische HVAC ruimte; het aanpassen...
Publicatie26-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant VZW Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van brandstoffen voor dienstwagens

Raamovereenkomst voor de levering van brandstoffen voor dienstwagens
Publicatie24-11-2018
Deadline28-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Brussel - Preventie & Veiligheid Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop van aardgas en elektriciteit

Deze opdracht betreft de aankoop van aardgas en 100% hernieuwbare elektriciteit voor Brussel Preventie & Veiligheid.
Publicatie22-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Universitair Ziekenhuis Brussel Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor elektrische installatie- en bekabelingswerken in het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB...

Raamovereenkomst voor elektrische installatie- en bekabelingswerken in het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Publicatie21-11-2018
Deadline21-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Vlaams EnergieBedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN GROENE ELEKTRICITEIT BEVOORRADING EN OPERATIES VOOR REKENING VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF DAT OPTREEDT ALS AA...

Deze Opdracht heeft tot voorwerp het leveren van groene elektriciteit, bevoorrading en operaties en de levering van GVO’s ten behoeve van de Aanbestedende Dienst. De Aanbestedende Dienst koopt deze als Aankoopcentrale aan, en verkoopt deze vervolgens aan haar eindklanten. Het portfolio van de opdrachtgever bestaat uit S10, S11, S12, S21, S22 en NDM eindklanten. Zie bestek voor meer toelichting
Publicatie21-11-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Vlaams EnergieBedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES VOOR REKENING VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF DAT OPTREEDT ALS AANKOOPCENTRALE

Deze Opdracht heeft tot voorwerp het leveren van aardgas en de bevoorrading ervan ten behoeve van de Aanbestedende Dienst. De Opdrachtnemer moet aardgas aankopen en leveren tot aan het gevraagde leveringspunt. De Aanbestedende Dienst koopt deze als Aankoopcentrale aan, en verkoopt deze vervolgens aan haar eindklanten. Het portfolio van de opdrachtgever bestaat uit alle type profielen. De Opdracht...
Publicatie21-11-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Aquafin (3p) Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering, plaatsing & indienststelling van zonnepanelen te Harelbeke en Oostende

Leveren, plaatsen en indienststellen van een zonnepaneelinstallatie (PV installatie) op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin; inclusief omnium onderhoud met opbrengstgarantie.Er dient tevens een voorstel tot omnium onderhoudscontract aangeboden te worden dat geactiveerd wordt na de waarborgperiode, dit volgens de minimale richtlijnen vastgelegd in de technische bepalingen. Dit onderhouds...
Publicatie20-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Gemeente Heuvelland Aankondiging van een opdracht

leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Publicatie19-11-2018
Deadline10-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Rectificatie

Raamovereenkomst voor de levering van transmissieoliën

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN / AANVRAGEN TOT DEELNEMING:Raamovereenkomst voor de levering van transmissieoliën aan De Lijn, voor een periode van drie jaar, eventueel tweemaal verlengbaar met een periode van telkens één jaar.
Publicatie15-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
OCMW Brussel Rectificatie
Publicatie13-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Hulpverleningszone Waasland Proces-verbaal van opening van de offertes

raamovereenkomst voor brandstoffen en Adblue voor de HVZ Waasland

Deze overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst van minimum 1 jaar en maximum 4 jaar voor het leveren van brandstoffen in bulk, AdBlue in vaten en brandstoffen met bijhorend tankkaartsysteem voor de voertuigen van de Hulpverleningszone Waasland. Alle in dit bestek vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en louter indicatief. Zij binden de aanbesteder op geen enkele wijze. De leve...
Publicatie12-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG) Kwalificatiesysteem

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Gaslevering 2019

De uit te voeren opdracht betreft de levering van aardgas conform de specificaties van de aardgasnetbeheerders aan het afnamepunt van het bestuur op basis van de historische meetgegevens opgenomen in dit bestek.
Publicatie09-11-2018
Deadline27-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
stad Kortrijk Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van: mens en milieuvriendelijke benzine (alkylaatbenzine), smeermiddelen en gasol...

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van: mens en milieuvriendelijke benzine (alkylaatbenzine), smeermiddelen en gasolie industriële toepassingen voor een periode van 2 jaar. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Publicatie08-11-2018
Deadline29-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit en aardgas

Deze opdracht heeft als doel de levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit voor de hoogspannings- (HS) en laagspanningssites (LS), en van aardgas aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Publicatie08-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION WALLONNE (BE3)
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveren van elektriciteit 2019-2021

De uit te voeren opdracht betreft het ter beschikking stellen van het nodige vermogen en de levering van de beno-digde energie voor de afnamepunten in hoogspanning en laagspanning aan het bestuur volgens de referentiepro-fielen opgenomen in dit bestek. De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten op basis van een openbare aanbesteding. Deze opdracht omvat twee percelen. Perceel 1: Hoogspannin...
Publicatie08-11-2018
Deadline17-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Veurne (BE258)
ZORGBEDRIJF MEETJESLAND Aankondiging van een opdracht

PLAATSEN EN ONDERHOUD ZONNEPANELEN

PLAATSEN EN ONDERHOUD ZONNEPANELEN
Publicatie08-11-2018
Deadline08-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Agentschap Facilitair Bedrijf Rectificatie

2018/HFB/OP/34107 - Levering van ‘gasolie’, ‘gasolie extra’ en ‘gasolie hogere kwaliteit’ te vullen in de opslagtanks en infrastructuren van de Vlaams...

2018/HFB/OP/34107 - Levering van ‘gasolie’, ‘gasolie extra’ en ‘gasolie hogere kwaliteit’ te vullen in de opslagtanks en infrastructuren van de Vlaamse overheid en lokale overheden.
Publicatie03-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Nationale Loterij N.V. van publiek recht Aankondiging van een gegunde opdracht

Magneetkaarten voor diesel/benzine/LPG en laadpassen voor elektrische stroom

Het doel van deze Europese aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met één (1) opdrachtnemer per perceel, voor de levering van magneetkaarten voor afname van brandstoffen (perceel 1) en laadpassen voor elektrische stroom voor elektrische/hybride voertuigen (perceel 2) in een nationaal verspreid verdeelnet.
Publicatie03-11-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems"Ondersectie Support Products Aankondiging van een opdracht

Een meerjarige open overeenkomst (2019 – 2022) voor de aankoop en levering van dieselbrandstof (NATO-code F-54, B0 en winterkwaliteit) voor niet-comme...

Dieselbrandstof (NATO-code F-54, B0 en winterkwaliteit) voor niet-commerciële voertuigen, meerjarige open overeenkomst (2019 – 2022)
Publicatie31-10-2018
Deadline05-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1720 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!