Energie

Brandstoffen, aardolie, steenkool en olieproducten, electriciteit, verwarming, zonne-energie, kernenergie

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Vlaams EnergieBedrijf Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst zonnepanelen

Deze opdracht gaat over de plaatsing van zonnepanelen (PV-panelen) op de daken van gebouwen of terreinen die worden beheerd door Opdrachtgevers
Publicatie18-10-2018
Deadline16-11-2018
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Provincie Oost-Vlaanderen Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen 2019-2022

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen wenst een ondernemer aan te stellen voor het leveren van brandstoffen aan de provinciale diensten en domeinen. Om die reden wordt er een openbare procedure uitgeschreven voor een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar. Het Provinciebestuur zal tevens als aankoopcentrale optreden voor: - APB Provinciaal domein De Gavers - VZW Pedagogisch centrum Wagenschot...
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Hulpverleningszone Waasland Aankondiging van een opdracht

raamovereenkomst voor brandstoffen en Adblue voor de HVZ Waasland

Deze overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst van minimum 1 jaar en maximum 4 jaar voor het leveren van brandstoffen in bulk, AdBlue in vaten en brandstoffen met bijhorend tankkaartsysteem voor de voertuigen van de Hulpverleningszone Waasland. Alle in dit bestek vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en louter indicatief. Zij binden de aanbesteder op geen enkele wijze. De leve...
Publicatie15-10-2018
Deadline12-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
Sibelga Rectificatie

Aankoopcentrale Sibelga - Aankoop van primaire energie - Levering van elektriciteit en gas - Periode 2020 en 2021

Het voorwerp van de procedure voor het plaatsen van de opdracht is de levering: • Van elektriciteit (elektrisch vermogen): o Om de eigen behoeften van elke Begunstigde Aanbestedende Overheid te dekken; inclusief die van Sibelga; o Om de netverliezen van Sibelga te dekken die niet door de eigen productie van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Sibelga worden gedekt; o Voor de gemeentelijke op...
Publicatie14-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Agentschap Facilitair Bedrijf Aankondiging van een opdracht

2018/HFB/OP/34107 - Levering van ‘gasolie’, ‘gasolie extra’ en ‘gasolie hogere kwaliteit’ te vullen in de opslagtanks en infrastructuren van de Vlaams...

2018/HFB/OP/34107 - Levering van ‘gasolie’, ‘gasolie extra’ en ‘gasolie hogere kwaliteit’ te vullen in de opslagtanks en infrastructuren van de Vlaamse overheid en lokale overheden.
Publicatie13-10-2018
Deadline12-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Sibelga Rectificatie

Aankoopcentrale Sibelga - Aankoop van primaire energie - Levering van elektriciteit en gas - Periode 2020 en 2021

Het voorwerp van de procedure voor het plaatsen van de opdracht is de levering: • Van elektriciteit (elektrisch vermogen): o Om de eigen behoeften van elke Begunstigde Aanbestedende Overheid te dekken; inclusief die van Sibelga; o Om de netverliezen van Sibelga te dekken die niet door de eigen productie van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Sibelga worden gedekt; o Voor de gemeentelijke op...
Publicatie11-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
GasthuisZusters Antwerpen vzw Rectificatie

“Levering Elektriciteit en Aardgas / ESV Energie 2020 - 2022”

Levering van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten.
Publicatie04-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Vlaams EnergieBedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst Energieleveringscontract (ESC) Zonne-energie Mechelen Zonneklaar

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het sluiten van energieleveringscontracten door de plaatsing van zonnepanelen (PV-installaties) op de daken van een aantal gebouwen gelegen op het grondgebied van Mechelen. De energieleveringscontracten die op grond van de raamovereenkomst worden gegund, worden vergoed met een elektriciteitsprijs per kWh die all-in is en vastligt over de looptijd van h...
Publicatie03-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Aankondiging van een opdracht

Afname van brandstoffen met tankkaarten

Afname van brandstoffen met tankkaarten
Publicatie03-10-2018
Deadline07-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Stad Poperinge Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van brandstof (afgehaald op het leveringspunt) voor de voertuigen en ander rollend materieel (jaren 2019, 2...

Aankoop van brandstof (afgehaald op het leveringspunt) voor de voertuigen en ander rollend materieel (jaren 2019, 2020 en 2021)
Publicatie02-10-2018
Deadline29-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Provincie West-Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie op de site Inagro

Leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie op de site Inagro
Publicatie02-10-2018
Deadline29-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Tielt (BE257)
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Proces-verbaal van opening van de offertes

Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit en aardgas

Deze opdracht heeft als doel de levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit voor de hoogspannings- (HS) en laagspanningssites (LS), en van aardgas aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Publicatie02-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION WALLONNE (BE3)
gemeente Oostkamp Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van fotovoltaïsche zonnepanelen op gebouwen van gemeente en agb met een positieve impact op de gemeente-...

Toelichting : Het gemeentebestuur en het AGB-O willen hun eigen gebouwen zo maximaal mogelijk voorzien van photovoltaïsche zonnepanelen om, enerzijds zelf in te staan voor de energieopwekking voor de gebouwen, anderzijds om de CO2-uitstoot van het patrimonium naar beneden te halen. De beide lokale besturen zoeken daarom een derdepartijfinancierder die de levering, plaatsing en exploitatie van zonn...
Publicatie01-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Vlaams EnergieBedrijf Proces-verbaal van opening van de offertes

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES VOOR REKENING VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF DAT OPTREEDT ALS AANKOOPCENTRALE

Deze Opdracht heeft tot voorwerp het leveren van aardgas en de bevoorrading ervan ten behoeve van de Aanbestedende Dienst. De Opdrachtnemer moet aardgas aankopen en leveren tot aan het gevraagde leveringspunt. De Aanbestedende Dienst koopt deze als Aankoopcentrale aan, en verkoopt deze vervolgens aan haar eindklanten. Het portfolio van de opdrachtgever bestaat uit alle type profielen. De Opdracht...
Publicatie01-10-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
GAN - Technische Dienst Rectificatie

Overheidsopdracht met als voorwerp de levering van 100% hernieuwbare elektriciteit (HS-LS) en van aardgas voor de gebouwen die gebruikt worden door he...

Deze opdracht bestaat uit twee percelen. Het voorwerp van de opdracht is: - enerzijds – perceel 1-, de levering van vermogen en van 100 % hernieuwbare elektrische energie, hoog- en laagspanning, op de 32 afnamepunten gepreciseerd in bijlage III bij dit Bijzonder Bestek en, - anderzijds – perceel 2-, de levering van laagcalorisch aardgas, hoge en lage druk, op de 13 afnamepunten gepreciseerd in bij...
Publicatie30-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Infrabel - Directie Asset Management Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

Installatie van Zonnepanelen op de gebouwen van Infrabel in het ganse land.
Publicatie27-09-2018
Deadline26-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION WALLONNE (BE3)
Europese Commissie Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning voor het strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan), actie #6 inzake energie-efficiëntie in industrie

Het geïntegreerd strategisch plan inzake energietechnologie (SET-plan), dat door de Commissie werd goedgekeurd, identificeert 10 sleutelacties waarvoor onderzoek en innovatie zijn vereist. Onder deze acties is actie 6 gericht op „het minder energie-intensief en meer concurrerend maken van de EU-industrie”. Specifieke nieuwe „acties” werden vastgelegd in het uitvoeringsplan voor actie 6, om bij te...
Publicatie26-09-2018
Deadline02-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Vlaams EnergieBedrijf Rectificatie

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES VOOR REKENING VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF DAT OPTREEDT ALS AANKOOPCENTRALE

Deze Opdracht heeft tot voorwerp het leveren van aardgas en de bevoorrading ervan ten behoeve van de Aanbestedende Dienst. De Opdrachtnemer moet aardgas aankopen en leveren tot aan het gevraagde leveringspunt. De Aanbestedende Dienst koopt deze als Aankoopcentrale aan, en verkoopt deze vervolgens aan haar eindklanten. Het portfolio van de opdrachtgever bestaat uit alle type profielen. De Opdracht...
Publicatie22-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Scholengroep 18 Schelde - Dender - Durme Rectificatie

Renovatie stookplaats + binneninstallatie

vervangen CV-ketels, leidingen en radiatoren op een basisschool te Lokeren
Publicatie21-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
Stad Menen Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen op gebouwen van Stad Menen

Stad Menen wil hun eigen gebouwen zo maximaal mogelijk voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen om, enerzijds zelf in te staan voor de energieopwekking voor de gebouwen, anderzijds om de CO2-uitstoot van het patrimonium naar beneden te halen. Stad Menen zoekt daarom een opdrachtnemer die de levering en plaatsing van de zonnepanelen op zich neemt voor 2 schoolgebouwen. De opdrachtnemer die wordt a...
Publicatie21-09-2018
Deadline06-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
IOK Aankondiging van een opdracht

Groepsaankoop leveren van brandstoffen in bulk

Voorwerp van deze leveringen: Groepsaankoop leveren van brandstoffen in bulk. Toelichting: Deze opdracht heeft als voorwerp het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen in bulk voor een periode van maximaal 24 maanden, bij de besturen die zullen deelnemen aan deze groepsaankoop en die op afroep bestellingen kunnen plaatsen gedurende deze opdracht. Leveringsplaatsen: Diver...
Publicatie20-09-2018
Deadline23-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
GasthuisZusters Antwerpen vzw Rectificatie

“Levering Elektriciteit en Aardgas / ESV Energie 2020 - 2022”

Levering van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten.
Publicatie20-09-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Sibelga Rectificatie

Aankoopcentrale Sibelga - Aankoop van primaire energie - Levering van elektriciteit en gas - Periode 2020 en 2021

Het voorwerp van de procedure voor het plaatsen van de opdracht is de levering: • Van elektriciteit (elektrisch vermogen): o Om de eigen behoeften van elke Begunstigde Aanbestedende Overheid te dekken; inclusief die van Sibelga; o Om de netverliezen van Sibelga te dekken die niet door de eigen productie van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Sibelga worden gedekt; o Voor de gemeentelijke op...
Publicatie20-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Universitair Ziekenhuis Brussel Aankondiging van een opdracht
Publicatie20-09-2018
Deadline13-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Aquafin NV Proces-verbaal van opening van de offertes

Levering, plaatsing & indienststelling van zonnepanelen te Harelbeke en Oostende

Leveren, plaatsen en indienststellen van een zonnepaneelinstallatie (PV installatie) op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin; inclusief omnium onderhoud met opbrengstgarantie. Er dient tevens een voorstel tot omnium onderhoudscontract aangeboden te worden dat geactiveerd wordt na de waarborgperiode, dit volgens de minimale richtlijnen vastgelegd in de technische bepalingen. Dit onderhoud...
Publicatie20-09-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!