Energie

Brandstoffen, aardolie, steenkool en olieproducten, electriciteit, verwarming, zonne-energie, kernenergie

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Europese Commissie, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.6 - Support Services Geel Aankondiging van een opdracht

Levering van elektriciteit aan het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in Geel (JRC Geel).

Het JRC Geel is van plan een overeenkomst te sluiten met een elektriciteitsleverancier voor de levering van elektriciteit aan de vestiging (EAN 541448860010904330). Het binnenkomende voltage is 15 kV en het maximumvermogen bedraagt 3 500 kVA. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van 3 jaar. 100 % van de geleverde elektriciteit moet afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen en/of hoogrendabele wa...
Publicatie10-08-2018
Deadline14-09-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Toerisme Oostende vzw Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - plaatsing lichttunnel Oostende - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

opstellen van de lichttunnel te Oostende in de Adolf Buylstraat gedurende de eindejaarsperiode.
Publicatie10-08-2018
Deadline07-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
het Gemeenschapsonderwijs Rectificatie

levering van elektriciteit en/of gas.

levering van elektriciteit en/of gas voor de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs.
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Stad Sint-Niklaas Proces-verbaal van opening van de offertes

Leveren van brandstoffen voor de stadsgarage

De onderhavige opdracht betreft het leveren van brandstoffen voor de stadsgarage van de Stad Sint-Niklaas. Dit is een opdracht tegen toegestane korting per perceel (ten opzichte van de officiële dagprijzen) (koninklijk besluit van 15 juli 2011, art. 2, 4°).
Publicatie08-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

“RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR DIVERSE VOORZIENINGEN UIT DE ZORG- EN WELZIJNSSECTOR IN VLAANDEREN EN BRUSSEL”

“RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR DIVERSE VOORZIENINGEN UIT DE ZORG- EN WELZIJNSSECTOR IN VLAANDEREN EN BRUSSEL”
Publicatie05-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Directorate-General for Energy Aankondiging van een opdracht

Verzameling van gegevens en diensten voor het marktobservatorium voor energie

Het marktobservatorium voor energie onderhoudt en beheert het datawarehouse „EMOS - Energy Market Observation System“, oftewel het „observatiesysteem van de energiemarkt“. Het marktobservatorium voor energie heeft ook toegang tot ander dataplatforms en informatiebronnen. Voor informatie over het marktobservatorium voor energie en EMOS met een actuele lijst van gegevensverstrekkers en verspreidings...
Publicatie04-08-2018
Deadline14-09-2018
Regiocode (NUTS) N/A (00)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Aankondiging van een opdracht

energie opdracht

LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS AAN DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
Publicatie04-08-2018
Deadline04-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
stad Brugge Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie03-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
het Gemeenschapsonderwijs Aankondiging van een opdracht

levering van elektriciteit en/of gas.

levering van elektriciteit en/of gas voor de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs.
Publicatie03-08-2018
Deadline05-09-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Aquafin NV Proces-verbaal van opening van de offertes
Publicatie31-07-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Vlaams EnergieBedrijf Aankondiging van een opdracht

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN GROENE ELEKTRICITEIT BEVOORRADING EN OPERATIES VOOR REKENING VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF DAT OPTREEDT ALS AA...

Deze Opdracht heeft tot voorwerp het leveren van groene elektriciteit, bevoorrading en operaties en de levering van GVO’s ten behoeve van de Aanbestedende Dienst. De Aanbestedende Dienst koopt deze als Aankoopcentrale aan, en verkoopt deze vervolgens aan haar eindklanten. Het portfolio van de opdrachtgever bestaat uit S10, S11, S12, S21, S22 en NDM eindklanten. Zie bestek voor meer toelichting
Publicatie30-07-2018
Deadline07-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de levering van diesel EN 590 voor wegvervoer

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Raamovereenkomst voor de levering van diesel EN 590 voor wegvervoer met een looptijd van drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar.
Publicatie28-07-2018
Deadline30-08-2018
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Direction/Directie Facilities Aankondiging van een opdracht

Aankoop van aardgas en 100% groene elektriciteit

Aankoop van aardgas en 100% groene elektriciteit
Publicatie26-07-2018
Deadline03-09-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
stad Brugge Aankondiging van een opdracht
Publicatie26-07-2018
Deadline22-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Europese Commissie Aankondiging van een opdracht

Werking van het secretariaat van het Platform voor steenkool- en koolstofintensieve regio‘s in transitie.

Het voorwerp van de opdracht is de totstandbrenging en werking van het secretariaat van het Platform voor steenkoolregio‘s in transitie. Het secretariaat moet de belangrijkste bron van informatie, deskundigheid en ondersteuning vormen voor steenkool- en koolstofintensieve regio‘s in transitie, evenals de voornaamste facilitator van interregionale en internationale dialogen met belanghebbenden over...
Publicatie25-07-2018
Deadline28-09-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
IOK Afvalbeheer Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitvoeren van leidingwerken ECP-Milieubedrijf Beerse/Merksplas - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Deze werken omvatten onderstaande onderdelen – Plaatsen van biogasleiding tussen opschoning en aansluiting aan de straatzijde – Plaatsen van stoomleiding tussen WKK-installatie en vergister, incl. watervoorbehandeling. – Plaatsen van biogasleiding tussen opschoning en de gebouwen
Publicatie25-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
KOOPKOEPEL Aankondiging van een gegunde opdracht

LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer. Niet alle voorwaarden werden in de raamovereenkomst bepaald. De aanbestedende overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schrifelijk raadplegen om hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen. De deelopdrachten zullen individueel afgesloten worden door de deelnemende voorzieningen vóór 3...
Publicatie24-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Aankondiging van een opdracht – defensie en veiligheid

Onderhoud van de brandstofdepots binnen Defensie

Meerjarige open overeenkomst van diensten betreffende het onderhoud van de brandstofdepots binnen Defensie
Publicatie24-07-2018
Deadline30-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Brussel - Preventie & Veiligheid Aankondiging van een opdracht

Aankoop van aardgas en elektriciteit

Deze opdracht betreft de aankoop van aardgas en 100% hernieuwbare elektriciteit voor Brussel Preventie & Veiligheid.
Publicatie23-07-2018
Deadline05-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Stad Sint-Niklaas Rectificatie

Leveren van brandstoffen voor de stadsgarage

De onderhavige opdracht betreft het leveren van brandstoffen voor de stadsgarage van de Stad Sint-Niklaas. Dit is een opdracht tegen toegestane korting per perceel (ten opzichte van de officiële dagprijzen) (koninklijk besluit van 15 juli 2011, art. 2, 4°).
Publicatie21-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Intercommunale Leiedal Aankondiging van een opdracht

Het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploitatie van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen in eigendom van de lokale besturen

De lokale besturen binnen het werkingsgebied van Leiedal willen hun eigen gebouwen zo maximaal mogelijk voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen om, enerzijds zelf in te staan voor de energieopwekking voor de gebouwen, anderzijds om de CO2-uitstoot van het patrimonium naar beneden te halen. De Intercommunale Leiedal zoekt daarom als aanbestedende overheid in de hoedanigheid van aankoopcentrale voo...
Publicatie19-07-2018
Deadline01-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
PROCLIM Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst - Levering van gasolie en gasolie 'extra'

Raamovereenskomst voor levering van gasolie (verwarming) en gasolie 'extra' (met verhoogde accijns) voor de periode 2018-2022, aan de diensten en instellingen van de provincie Limburg, en aan de diensten en instellingen van Limburgse openbare besture De opdracht wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar. De opdracht is niet 100% exclusief. De lijst met provinciale diensten en instellingen en Li...
Publicatie18-07-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Aquafin NV Rectificatie
Publicatie18-07-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
KU Leuven - Odisee vzw - Luca School of Arts vzw - UC Leuven vzw - Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw - Thomas More Kempen vzw - Katholieke Hogeschool Vives Noord vzw - Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw - UC Limburg vzw - Bio-Incubator NV - Imec - Campus Energyville NV Aankondiging van een gegunde opdracht

Q0696 - Levering groene elektriciteit / Bestek TD/69310

Q0696 - Levering en afname (injectie) van 100% groene elektrische energie en het ter beschikking stellen van de nodige vermogens voor 2020-2024 aan verschillende sites van de Associatie KU Leuven en bevoorrechte partners / Bestek TD/69310
Publicatie14-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Associatie KU Leuven p/a KU Leuven Aankondiging van een gegunde opdracht

Q0705 - Levering van stookolie (periode juli 2018 - juni 2022)

Q0705 - Levering van stookolie (periode juli 2018 - juni 2022)
Publicatie14-07-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!