Energie

Brandstoffen, aardolie, steenkool en olieproducten, electriciteit, verwarming, zonne-energie, kernenergie

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Stad Wervik Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de aankoop van brandstof voor de voertuigen met tankkaartsysteem

Voorwerp van deze leveringen: Raamovereenkomst voor de aankoop van brandstof voor de voertuigen met tankkaartsysteem. De opdracht omvat het leveren van brandstof via tankkaart voor de voertuigen en werktuigen. Dit raamcontract wordt gesplitst in 2 percelen. Inschrijvers kunnen op één perceel of beide percelen inschrijven. Perceel 1: Aankoop van diesel en benzine voor voertuigen met tankkaart...
Publicatie21-05-2019
Deadline04-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Haven van Brussel Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN VAN : INSTALLATIE VAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN BIJ DE SLUIZEN

Deze opdracht heeft als voorwerp : Installatie van fotovoltaïsche panelen bij de sluizen. De leveringen omvatten meer bepaald Installatie van fotovoltaïsche panelen bij de sluizen en worden nader beschreven in het technisch gedeelte van dit bestek. De huidige opdracht omvat geen percelen.
Publicatie21-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Associatie KU Leuven p/a KU Leuven Proces-verbaal van opening van de offertes

Q0877 - Levering aardgas voor 2022 - 2026 aan verschillende gebouwen van leden van de Associatie KU Leuven en bevoorrechte partners

Q0877 - Levering aardgas voor 2022 - 2026 aan verschillende gebouwen van leden van de Associatie KU Leuven en bevoorrechte partners
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
KOOPKOEPEL VZW Rectificatie
IOK Afvalbeheer Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitvoeren van leidingwerken ECP-Milieubedrijf Beerse/Merksplas - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Deze werken omvatten onderstaande onderdelen – Plaatsen van biogasleiding tussen opschoning en aansluiting aan de straatzijde – Plaatsen van stoomleiding tussen WKK-installatie en vergister, incl. watervoorbehandeling. – Plaatsen van biogasleiding tussen opschoning en de gebouwen
Publicatie17-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
NMBS-Procurement Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van ontaarde gasolie Diesel (met laag zwavelgehalte) voor de tractie per spoor.

Levering, per tankwagen, van een voor het eerste jaar geraamde hoeveelheid van 15.250 m³ ontaarde gasolie Diesel met laag zwavelgehalte voor de tractie per spoor. De opdracht omvat 4 percelen (zie beschrijving van deze percelen op punt 3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht).
Publicatie16-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Toegang tot de tankinstallaties en bevoorrading van gasolie voor tractie over het volledige Belgische spoorwegnet

Toegang tot de tankinstallaties en bevoorrading van gasolie voor tractie over het volledige Belgische spoorwegnet
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst Aankondiging van een opdracht

Leveren van brandstoffen

Middels deze opdracht zoekt ILvA een leverancier van brandstoffen. Het betreft een levering met aankoop, die ingaat op 01/011/2019 en een looptijd heeft van 3 jaar.
Publicatie15-05-2019
Deadline03-09-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
KOOPKOEPEL VZW Rectificatie

Raamovereenkomst voor aankoop van 100% groene elektriciteit voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Raamovereenkomst voor aankoop van 100% groene elektriciteit voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.
Publicatie15-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
KOOPKOEPEL Rectificatie

Raamovereenkomst voor de aankoop van aardgas voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest

Raamovereenkomst voor de aankoop van aardgas voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest
Publicatie15-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
DG Penitentiaire Inrichtingen Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht
Publicatie14-05-2019
Deadline11-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Liège (BE332)
Vlaams Planbureau voor de leefomgeving Aankondiging van een opdracht

Compilatie en duiding van warmtedata in de diepe ondergrond van Vlaanderen en opmaak van een warmtefluxkaart

het potentieel aan diepe geothermie in Vlaanderen beter kunnen inschatten
Publicatie13-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Aalter Proces-verbaal van opening van de offertes

Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum - Fotovoltaïsche installatie - PF_5.3

Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum - Fotovoltaïsche installatie - PF_5.3
Publicatie13-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Associatie KU Leuven p/a KU Leuven Rectificatie

Q0877 - Levering aardgas voor 2022 - 2026 aan verschillende gebouwen van leden van de Associatie KU Leuven en bevoorrechte partners

Q0877 - Levering aardgas voor 2022 - 2026 aan verschillende gebouwen van leden van de Associatie KU Leuven en bevoorrechte partners
Publicatie10-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs Vooraankondiging

leveren van aardgas en groene stroom

De levering van aardgas en groen stroom in de periode 2022-2023 aan de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante instellingen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Publicatie10-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Havenbedrijf Antwerpen Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het leveren van elektrische energie op midden-en laagspanning voor de periode 2020-2023 ten behoeve van het Haven...

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit de aankoop van elektrische energie op midden- en laagspanning t.b.v. het Havenbedrijf Antwerpen voor de periode 2020- 2023. De opdracht is niet opzegbaar. De inschrijver dient een tariefvoorstel in te dienen voor de levering van 100% groene elektriciteit. Deze te leveren energie wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen die onuitputtelijk zijn en telke...
Publicatie10-05-2019
Deadline11-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Universitair Ziekenhuis Brussel Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor HVAC, stoom en sanitaire installaties in het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)

Raamovereenkomst voor HVAC, stoom en sanitaire installaties in het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)
Publicatie09-05-2019
Deadline19-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeente Lille Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Gemeentevoertuigen "tanken met tankkaarten" periode 2019-2022 (3 + 1 jaar). - Vereenvoudigde onderhandelingsproce...

Tanken met gemeentevoertuigen (personenwagens, bestewagens, vrachtwagens, onkruidbrander, gereedschap) van diesel, benzine en LPG en ad bleu met tankkaart gedurende de 3 volgende jaren vanaf 1 juli 2019 - mogelijk stilzwijgende verlening met 1 jaar.
Publicatie07-05-2019
Deadline04-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
KU Leuven - Odisee vzw - Luca School of Arts vzw - UC Leuven vzw - Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw - Thomas More Kempen vzw - Katholieke Hogeschool Vives Noord vzw - Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw - UC Limburg vzw - Bio-Incubator NV - IMEC - Campus Energyville NV - Vlerick Business School Aankondiging van een opdracht

QOP19-878 - Levering groene elektriciteit 2022-2026 - Bestek TD/74745

QOP19-878 – Levering en afname (injectie) van 100 % groene elektrische energie en het ter beschikking stellen van de nodige vermogens voor 2022-2026 aan verschillende sites van de Associatie KU Leuven en bevoorrechte partners - Percelen A t.e.m. M / Bestek TD/74745
Publicatie03-05-2019
Deadline03-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
Universiteit Hasselt Proces-verbaal van opening van de offertes

Renovatie auditorium H6 - Opdracht 2: Elektriciteit

Elektriciteitswerken voor de renovatie van auditorium H6.
Publicatie02-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Leefmilieu Brussel Proces-verbaal van opening van de offertes

Uitnodiging tot indienen offerte - LEVERING VAN ALKYLAATBENZINE (“GROENE BENZINE”) VOOR DE MACHINES VOOR DE VERSCHILLENDE DEPOTS VAN LEEFMILIEU BRUSSE...

Uitnodiging tot indienen offerte - LEVERING VAN ALKYLAATBENZINE (“GROENE BENZINE”) VOOR DE MACHINES VOOR DE VERSCHILLENDE DEPOTS VAN LEEFMILIEU BRUSSEL - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Publicatie30-04-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeentebestuur Zaventem Aankondiging van een opdracht

Aankoop brandstoffen voor voertuigen Gemeente, AGB, Politiezone & OCMW Zaventem 2019-2023

De aankoopprijzen brandstof voertuigen moeten worden in de markt gezet. Afname enkel bij tankstations Zaventem op minimale afstand voor de grootste afnemers : Technische Dienst, alle andere diensten, Politiezone Zaventem en OCMW Zaventem.
Publicatie29-04-2019
Deadline11-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Agentschap Facilitair Bedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

2018/HFB/OP/34107 - Levering van ‘gasolie’, ‘gasolie extra’ en ‘gasolie hogere kwaliteit’ te vullen in de opslagtanks en infrastructuren van de Vlaams...

2018/HFB/OP/34107 - Levering van ‘gasolie’, ‘gasolie extra’ en ‘gasolie hogere kwaliteit’ te vullen in de opslagtanks en infrastructuren van de Vlaamse overheid en lokale overheden.
Publicatie29-04-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
KOOPKOEPEL VZW Rectificatie

Raamovereenkomst voor aankoop van 100% groene elektriciteit voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Raamovereenkomst voor aankoop van 100% groene elektriciteit voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.
Publicatie25-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Europese Commissie, Directorate General for Energy Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning voor marktontwikkeling inzake algen en hun producten

Het doel van deze actie is om één enkel forum te vormen dat de Europese algenproducenten vertegenwoordigt. Daarnaast moeten alle marktsectoren voor algen in het forum zijn vertegenwoordigd om een constructieve dialoog tussen producenten en gebruikers mogelijk te kunnen maken. Het doel is het vergemakkelijken van de aanpak van algemene beleidskwesties en belemmeringen voor de marktpenetratie van de...
Publicatie23-04-2019
Deadline15-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1941 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!