Financiële diensten en verzekeringen

Bankdiensten, depositozaken, kredietverlening, financiële leasing, pensioenbelegging, beheer van pensioenfonds, portefeuillebeheer, financieel advies, levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, all-riskverzekeringen, vrachtverzekeringen, brandverzekeringen, slechtweerverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, kredietverzekeringen, verzekeringsmakelaarsdiensten, herverzekeringen, pensioenen, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
KU Leuven Aankondiging van een gegunde opdracht

Revisorale controle Jaarrekening en onderzoeksprojecten

Revisorale controle Jaarrekening en onderzoeksprojecten
Publicatie19-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Agentschap Wonen-Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Prijsaanvraag voor een eenmalige premie voor de verzekering gewaarborgd wonen

De Vlaamse Regering heeft de modaliteiten voor een verzekering gewaarborgd wonen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen. De verzekering komt tussen in de afbetaling van de hypothecaire lasten van de verzekerden die door omstandigheden van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid met een vermindering van hun beroeps...
Publicatie19-01-2019
Deadline04-03-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Leefmilieu Brussel Rectificatie

Verzekeringsopdracht – Vernieuwing verzekering arbeidsongevallen

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publicatie19-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
KU Leuven Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor ondersteuning van de eigen interne audit functie voor de leden van de associatie KU Leuven en UZ Leuven

Raamovereenkomst voor ondersteuning van de eigen interne audit functie voor de leden van de associatie KU Leuven en UZ Leuven
Publicatie18-01-2019
Deadline18-02-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Universiteit Hasselt Aankondiging van een gegunde opdracht

Personenverzekering en Bijstand Reizen

Deze overheidsopdracht is een opdracht voor diensten en wordt afgesloten voor de Universiteit Hasselt. Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen Personen en Bijstand Reizen voor de Universiteit Hasselt.
Publicatie18-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Vlaams Parlement Rectificatie

Raamovereenkomst voor groepsverzekeringsdiensten

De raamovereenkomst betreft groepsverzekeringsdiensten.
Publicatie18-01-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Commissie, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderzoek inzake de overstap naar financiële retaildiensten en -producten

Het Actieplan inzake financiële diensten voor de consument van de Commissie van 23.3.2017 geeft mogelijkheden aan om Europese consumenten meer keuze en betere toegang tot financiële diensten te bieden in de hele EU. In dit verband heeft de Commissie actie ondernomen om na te gaan welke maatregelen de omschakeling naar meer voordelige financiële retaildiensten en -producten voor consumenten kunnen...
Publicatie17-01-2019
Regiocode (NUTS) N/A (00)
FEDASIL_LOGISTIQUE Rectificatie

Brand verzerkering contract voor de opvang centrum Moeskroen

Brand verzekering contract voor de opvang centrum van MoeskroenRue du Couvent 39, 7700 Moeskroen Verzekering van de blokken A-B-C-D tegen hagel, storm,water schade,barsten,burgelijke aansprakelijkheid
Publicatie17-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mouscron (BE324)
Gemeente Lennik Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringen gemeente en OCMW Lennik

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Hospitalisatie voor onder meer: • Gemeente Lennik • OCMW Lennik
Publicatie17-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Leefmilieu Brussel Aankondiging van een opdracht

Verzekeringsopdracht – Vernieuwing verzekering arbeidsongevallen

Verzekeringsopdracht – Vernieuwing verzekering arbeidsongevallen
Publicatie16-01-2019
Deadline15-02-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
FEDASIL_LOGISTIQUE Rectificatie

Brand verzerkering contract voor de opvang centrum Moeskroen

Brand verzekering contract voor de opvang centrum van MoeskroenRue du Couvent 39, 7700 Moeskroen Verzekering van de blokken A-B-C-D tegen hagel, storm,water schade,barsten,burgelijke aansprakelijkheid
Publicatie16-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mouscron (BE324)
Agentschap Facilitair Bedrijf Aankondiging van een opdracht

2019/HFB/OP/53053 - Overheidsopdracht voor het onderschrijven van een nieuwe groepsverzekeringspolis met als begunstigden de personeelsleden van Vlaan...

Overheidsopdracht voor het onderschrijven van een nieuwe groepsverzekeringspolis met als begunstigden de personeelsleden van Vlaanderen Connect VZW.
Publicatie15-01-2019
Deadline15-02-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Agentschap voor Buitenlandse Handel Aankondiging van een gegunde opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR GROEPSVERZEKERINGSDIENSTEN MET VASTE BIJDRAGE VOOR HET AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Het ABH wenst gebruik te maken van een overheidsopdracht voor het aangaan van een groepsverzekering van het type met vaste bijdrage (tak 21) voor alle nieuwe personeelsleden die zijn aangeworven vanaf 1 mei 2017 en wier loonpakket recht zal geven op dergelijke verzekering. Voor elke werknemer zal er dus maandelijks een premie worden gestort, terwijl het uiteindelijke bedrag van het aanvullend pens...
Publicatie14-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Watermaal-Bosvoorde Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringscontracten van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde 2019-2022.

Verzekeringscontracten van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde 2019-2022.
Publicatie14-01-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Aankondiging van een gegunde opdracht

Leningen 2018.2

Leningen 2018.2
Publicatie12-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Gemeente Zoersel Aankondiging van een gegunde opdracht

Afsluiten verzekeringspolissen Personen, Materiële schade, Aansprakelijkheid, Auto en Hospitalisatie

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Hospitalisatie voor ondermeer : • Gemeente Zoersel • OCMW Zoersel • WZC De Buurt VZW • AGB Zoersel De gemeente Zoersel treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Publicatie12-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Opdrachtencentrale vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst Hospitalisatieverzekering

Dienstenopdracht voor het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst (2019-2025) hospitalisatieverzekering ten voordele van Stad Oostende en al haar entiteiten.
Publicatie12-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Agentschap voor Overheidspersoneel Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten inzake asset management van het Vlaams Pensioenfonds

Het voorwerp van deze overheidsopdracht betreft diensten inzake asset management volgens de wettelijke bepalingen en voorwaarden opgelegd door het Vlaams Pensioenfonds. Er is eveneens voor deze overheidsopdracht een verplichte optie in de zin van artikel 56 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, met name voor wat betreft de diensten van bewaarneming.
Publicatie11-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Universiteit Antwerpen Aankondiging van een opdracht

GROEPSVERZEKERING – GEWAARBORGD INKOMEN

Perceel 1: Het opzetten van een Groepsverzekering voor het ATP (Administratief & Technisch Personeel) Perceel 2: Het verzekeren van het Gewaarborgd Inkomen voor het ATP Personeel (Administratief & Technisch Personeel)
Publicatie10-01-2019
Deadline11-02-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FEDASIL_LOGISTIQUE Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brand verzerkering contract voor de opvang centrum Moeskroen

Brand verzekering contract voor de opvang centrum van Moeskroen Rue du Couvent 39, 7700 Moeskroen Verzekering van de blokken A-B-C-D tegen hagel, storm,water schade,barsten,burgelijke aansprakelijkheid
Publicatie10-01-2019
Deadline21-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mouscron (BE324)
Gemeente Sint-Agatha-Berchem Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringen voor het OCMW en het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

Verzekeringen voor het OCMW en het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 “Burgerlijke aansprakelijkheid” Categorie 1: Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid voor de gemeente Categorie 2: Schoolongevallenverzekering voor de gemeente Categorie 3: Verzekering algemene...
Publicatie10-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Aankondiging van een gegunde opdracht

Herverzekering arbeidsongevallen

Overheidsopdracht voor diensten voor het afsluiten van een herverzekering arbeidsongevallen conform de geldende reglementering publieke sector. Dit situeert zich naar Belgisch recht in de tak niet-levensverzekeringsactiviteiten, 1b. Arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Publicatie09-01-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid ziekenhuis en collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid artsen
Publicatie09-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Leefmilieu Brussel Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - CONTROLE VAN DE AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE BIJ LEEFMILIEU BRUSSEL - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voo...

Het voorwerp van de opdracht is : • De controle op de afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van Leefmilieu Brussel; • Het medisch onderzoek van de statutaire personeelsleden met ziekteverlof die verminderde prestaties wegens ziekte wensen uit te oefenen; Het medisch onderzoek van de statutaire personeelsleden waarvan het ziekteverlof in het buitenland zal plaats vinden ; • Het adminis...
Publicatie09-01-2019
Deadline29-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Overijse Aankondiging van een gegunde opdracht

Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille

Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Gemeente en het OCMW Overijse
Publicatie09-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!