Financiële diensten en verzekeringen

Bankdiensten, depositozaken, kredietverlening, financiële leasing, pensioenbelegging, beheer van pensioenfonds, portefeuillebeheer, financieel advies, levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, all-riskverzekeringen, vrachtverzekeringen, brandverzekeringen, slechtweerverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, kredietverzekeringen, verzekeringsmakelaarsdiensten, herverzekeringen, pensioenen, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Universiteit Antwerpen Rectificatie

19043 (ARBEIDS)ONGEVALLEN STUDENTEN(-STAGIAIRS) EN VLOOTPOLIS

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit twee percelen:• Perceel 1 heeft als voorwerp het verzekeren van ongevallen en bestaat uit 3 secties, met name studentenongevallen, arbeidsongevallen en diverse ongevallen – CPV code : 66512100• Perceel 2 heeft als voorwerp het verzekeren van de vloot en bestaat uit drie secties: vlootpolis ( BA, rechtsbijstand en eigen schade), elektrische fietsen/steps (...
Publicatie24-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Departement Werk en Sociale Economie Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques.

Uitgeven van elektronische dienstencheques en uitgeven en drukken van papieren dienstencheques in het Vlaamse Gewest.
Publicatie23-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Vooraankondiging

Globale ABR-verzekering

De opdracht betreft de aankoop van een verzekeringspolis ABR (Leidende Verzekeraar) voor de deelprojecten Scheldetunnel (locatie Antwerpen en locatie Zeebrugge), RechterOever, Verkeers- en tunneltechnische installaties en de leefbaarheidsprojecten van het Oosterweelproject met Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) als bouwheer.
Publicatie22-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
IOK Aankondiging van een gegunde opdracht

Groepsaankoop hospitalisatieverzekering

Groepsaankoop hospitalisatieverzekering
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Universiteit Antwerpen Aankondiging van een opdracht

19043 (ARBEIDS)ONGEVALLEN STUDENTEN(-STAGIAIRS) EN VLOOTPOLIS

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit twee percelen: • Perceel 1 heeft als voorwerp het verzekeren van ongevallen en bestaat uit 3 secties, met name studentenongevallen, arbeidsongevallen en diverse ongevallen – CPV code : 66512100 • Perceel 2 heeft als voorwerp het verzekeren van de vloot en bestaat uit drie secties: vlootpolis ( BA, rechtsbijstand en eigen schade), elektrische fietsen/steps...
Publicatie20-05-2019
Deadline21-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Stad Brussel Rectificatie

Opdracht van hernieuwbare diensten in 6 percelen met betrekking tot de gunning van de verzekeringsdiensten gedurende een periode van 12 maanden van de...

Opdracht van hernieuwbare diensten in 6 percelen met betrekking tot de gunning van de verzekeringsdiensten gedurende een periode van 12 maanden van de Stad Brussel.
Publicatie19-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Antwerpen Aankondiging van een opdracht

Meerjarenovereenkomst voor het afsluiten van verzekering gewaarborgd inkomen

Meerjarenovereenkomst voor het afsluiten van verzekering gewaarborgd inkomen
Publicatie19-05-2019
Deadline19-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
FSMA Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Groepsverzekering voor de werknemers van de FSMA

1. Voorwerp van de opdracht De opdracht heeft als voorwerp de aanduiding van een verzekeringsonderneming die gelast zal worden met de uitvoering en het beheer van het in punt 2 bedoelde aanvullend pensioenstelsel van de FSMA ten voordele van de contractuele personeelsleden die in dienst zijn getreden vanaf 01/01/2019 (en met de mogelijkheid voor de personeelsleden die reeds langer in dienst zijn o...
Publicatie17-05-2019
Deadline20-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Brussels Airport Company N.V. Rectificatie
asbl i-CITY vzw (anciennement GIAL) Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Hernieuwing en in concurrentie stelling van de verzekeringsportefeuille en aanverwante diensten

De huidige opdracht is een opdracht voor diensten (intellectuele dienstverlening) en betreft het hernieuwing en in concurrentie stelling van de verzekeringsportefeuille en aanverwante diensten
Publicatie16-05-2019
Deadline01-07-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Leuven Aankondiging van een opdracht

Afsluiten van een raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.

Afsluiten van een raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel.
Publicatie15-05-2019
Deadline25-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Politiezone Antwerpen Rectificatie

Aanduiding van een dienstverlener voor het aangaan van een commerciële samenwerking in het kader van een Joint Venture aangaande het mobiel platform "...

Politiezone Antwerpen gaat over tot het uitvoeren van concurrentiegerichte dialoog met het oog op het aangaan van een joint venture met een private partner voor het op de markt brengen van haar mobiel platform Focus.
Publicatie15-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Elia System Operator Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Arbeidsongevallen - personenverzekering

De aanbestedende overhead kan zijn: 1. Elia Asset SA/NV en/of Elia System Operator SA/NV; en/of 2. alle onderneming dat deel uitmaak van de Elia group; en/of 3. een nieuwe onderneming die zal opgericht worden door een van de ondernemingen van de Elia Group.
Publicatie14-05-2019
Deadline19-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Stad Brussel Rectificatie

Opdracht van hernieuwbare diensten in 6 percelen met betrekking tot de gunning van de verzekeringsdiensten gedurende een periode van 12 maanden van de...

Opdracht van hernieuwbare diensten in 6 percelen met betrekking tot de gunning van de verzekeringsdiensten gedurende een periode van 12 maanden van de Stad Brussel.
Publicatie14-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pidpa Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Opdracht voor verzekeringsdiensten (algemene burgerlijke aansprakelijkheid; alle bouwplaatsrisico's) 2020-2023

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Opdracht voor verzekeringsdiensten (algemene burgerlijke aansprakelijkheid; alle bouwplaatsrisico's) 2020-2023
Publicatie14-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Departement Financien en Begroting Aankondiging van een opdracht

Kassiersfunctie voor de Vlaamse Gemeenschap en kassiersfunctie voor het centraal kasbeheer van de Vlaamse rechtspersonen

De onderhavige opdracht voorziet in de toekenning van de uitvoering van de taken van de kassiersfunctie voor de Vlaamse Gemeenschap (Perceel A) en voor de kassiersfunctie voor het centraal kasbeheer van de Vlaamse rechtspersonen (Perceel B).
Publicatie12-05-2019
Deadline14-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen (OFP) Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Diensten van portefeuillebeheer - verschillende mandaten

Voorwerp van deze Diensten: Diensten van portefeuillebeheer — diverse mandaten aandelen en obligaties De publicatie betreft een aanvraag tot deelneming in het kader van een mededingsprocedure met onderhandeling met het oog op het leveren van diensten voor portefeuillebeheer ten behoeve van het OFP Pensioenfonds Provincie Oost-Vlaanderen. Het OFP Pensioenfonds Provincie Oost-Vlaanderen, een inste...
Publicatie12-05-2019
Deadline19-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Rectificatie

Overkoepelende Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De opdracht betreft de aankoop van een verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid voor alle ontwerpende partijen voor het Oosterweelproject met Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) als opdrachtgever.
Publicatie10-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Stad Bilzen Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verzekeringen van Stad, OCMW en AGB Stadsontwikkeling Bilzen

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verzekeringen van Stad, OCMW en AGB Stadsontwikkeling Bilzen
Publicatie10-05-2019
Deadline11-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Tongeren (BE223)
Provincie Vlaams-Brabant Aankondiging van een opdracht

Dienstenopdracht voor het afsluiten van de verzekeringspolissen motorvoertuigen en omnium dienstverplaatsingen voor het provinciebestuur van Vlaams-Br...

Dienstenopdracht voor het afsluiten van de verzekeringspolissen motorvoertuigen en omnium dienstverplaatsingen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.
Publicatie10-05-2019
Deadline04-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
KU Leuven - Z.org KU Leuven vzw - Hospex nv - Odisee vzw - Luca School of Arts vzw - Vives Noord vzw - Vives Zuid vzw - UC Leuven vzw - UC Limburg vzw - Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw - Thomas More Kempen vzw Rectificatie

QMMO19-939 - Afsluiten van brandverzekering - KANDIDAATSTELLING - TD/75271

QMMO19-939 - Afsluiten van verzekeringen materiële schade KU Leuven, KU Leuven Health Sciences Campus Gasthuisberg en Hogescholen behorende tot de Associatie KU Leuven - KANDIDAATSTELLING / Perceel 1: Brandverzekering KU Leuven / Perceel 2: Brandverzekering KU Leuven Health Sciences Campus Gasthuisberg / Perceel 3: Brandverzekering Hogescholen behorende tot de Associatie KU Leuven / Bestek TD/752...
Publicatie10-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Vlaams Parlement Rectificatie

Raamovereenkomst voor het verstrekken van diverse verzekeringsdiensten

Deze raamovereenkomst betreft het verstrekken van diverse verzekeringsdiensten. De raamovereenkomst is verdeeld in 11 percelen.
Publicatie10-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design Gent Rectificatie

Verzekering voor de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ Perceel 1 - Verzekering alle risico’s (“van nagel tot nagel” incl. transport) v...

Perceel 1: alle risico’s verzekering, type “van nagel tot nagel”, voor alle kunstwerken (een 120-tal, telkens voorwerp van een bruikleen), die in samenwerking met professionele transporteurs van over de hele wereld per vrachtwagen of per luchtvervoer zullen worden getransporteerd naar het Museum voor Schone Kunsten te Gent.Perceel 2: een verzekering tegen geldelijke verliezen, annulatiekosten en/o...
Publicatie07-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Elia Asset Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Property insurance

Property insurance voor de assets van Elia. Deze opdracht is enkel bedoeld voor verzekeraars, niet voor makelaars. Ook de onderaanneming vanwege makelaars en/of verzekeringstussenpersonen is ook niet toegestaan.
Publicatie07-05-2019
Deadline12-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Leefmilieu Brussel Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringsopdracht – Vernieuwing verzekering arbeidsongevallen

Verzekeringsopdracht – Vernieuwing verzekering arbeidsongevallen
Publicatie06-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!