Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Alle Risico’s Behalve” verzekering die patrimonium van de MIVB hoort te garanderen in « Alle Risico’s Behalve Assuralia

Het betreft een “Alle Risico’s Behalve” verzekering die patrimonium van de MIVB hoort te garanderen in “Alle Risico’s Behalve Assuralia”, om elektriciteitsactie, overstroming, alsook bijkomende waarborgen die daaraan verbonden zijn, te dekken, zoals verhaal van derden, genotsderving (onbruikbaarheid van onroerende goederen), afbraak-, bewarings- en uitgravingskosten,expertisekosten, reddingskosten, enz.
De geschatte te verzekeren waardes betreffen verschillende kapitalen voor een totaal bedrag van ongeveer 3.000.000.000 € voor 2015. Dit bedrag is in constante evolutie en omvat onder andere tunnels, gebouwen, werkplaatsen en depots van de MIVB, bovenleidingen & voedingsinstallaties, rollend materieel (tram-bus-metro).

Publicatiedatum
29-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66511000 - Levensverzekeringen
66510000 - Verzekeringsdiensten
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
de Wolf Pascale Eliane