Aankondiging van een gegunde opdracht

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwartewaterland

Diensten
Publicatie datum
28-01-2023
Waarde
51.848,85 EUR
Aanbestedende overheid
Gemeente Zwartewaterland | 8061CB Hasselt, NL | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
Korte inhoud
Het doel van de Aanbestedingsprocedure is het sluiten van de Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor een aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten tezamen met een goedwerkgeverschapverzekering
Gunningen

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwartewaterland

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
51.848,85 EUR
Bedrijven
Mandatis | 7575DB Oldenzaal, NL
truck tower-crane sharing