Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Overdracht verzekeringsportefeuille aanvullende pensioenen (niet onderworpen aan wetgeving overheidsopdrachten)

Overdracht verzekeringsportefeuille aanvullende pensioenen - AANDACHT: deze overdracht is niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten

Datum van verzending van deze aankondiging
12-06-2018
Publicatiedatum
12-06-2018
Deadline
20-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federale Pensioendienst
Postadres
Zuidertoren
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25292212
Fax
-
E-mail
marc.leunen@sfpd.fgov.be
Hoofdadres
http://www.sfpd.fgov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311489