Informatieaanvraag voor het opstarten van de procedure (RFI)

Leidraad Marktbevraging uitgifte van woonrechtcertificaten

Marktbevraging voor het zoeken van een financiële partner ter ondersteuning van de uitgifte van woonrechtcertificaten

Datum van verzending van deze aankondiging
05-03-2018
Publicatiedatum
05-03-2018
Deadline
16-03-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ann Van Goethem
Telefoon
+32 33382569
Fax
-
E-mail
Ann.VanGoethem@ocmw.Antwerpen.be
Hoofdadres
http://www.stadantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301766