Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Verplichte verzekering Objectieve BA brand of ontploffing.

Het voorwerp van de opdracht is de afsluiting van een verplichte verzekering objectieve BA brand of ontploffing voor de MIVB ingesteld door de wet van de 30 juli 1979 en de KB van 5 augustus 1991. Dekking, omvang van de verzekering, verzekerde bedragen en limieten zijn conform de eisen voorzien door deze wetgevingen.

De polis dekt het geheel van de vestigingen uitgebaat door de MIVB waarop de wet van toepassing is (restaurants, trammuseum, handelsgalerijen, stations, metro-installaties, enz.)


Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2018
Publicatiedatum
16-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
pascale.dewolf@stib.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen