Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Financiering van de realisatie van een brandweerkazerne

Deze opdracht heeft als voorwerp de financiering van de hieronder beschreven investering en de bij de financiering horende diensten dewelke dienen te kunnen geleverd worden.
De investering betreft de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, die zal gerealiseerd worden door het AGB Stadsontwikkeling Hasselt en daarna ter beschikking gesteld zal worden aan de brandweerzone Zuid-West-Limburg. Deze zal gelegen zijn aan de Zwarte Brugstraat, te Hasselt.

Publicatiedatum
08-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt
Postadres
Groenplein 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Swijngedouw

Overige nadere inlichtingen

Hoofdstuk IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen, dient gelezen te worden als volgt: Periode in dagen: 90
Hoofdstuk IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen dient als volgt gelezen te worden:
Datum: 10/2/2016 (dd/mm/jjjj) Tijdstip: 11:00
In hoofdstuk IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend, dient de datum als volgt gelezen te worden:
Datum: 10/2/2016 (dd/mm/jjjj) Tijdstip: 11:00