Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Aankondiging van een gegunde opdracht

Groepsverzekering

Met onderhavige overheidsopdracht wil de Nationale Loterij een verzekeraar vinden met het oog op de invoering van een nieuw regime van groepsverzekering van het type « Defined Contributions » waarmee de prestaties « pensioen », «overlijden » en « vrijstelling van premies » worden gedekt voor de personeelsleden die bij de Nationale Loterij in dienst zijn getreden met ingang van 1 april 2015.

Publicatiedatum
05-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66522000 - Pensioenen (groepsregelingen)
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst Procurement
Ter attentie van
Catherine Abanto

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
AG INSURANCE NV
Postadres
E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
Titel
Groepsverzekering
Waarde
570000.00 EUR