Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringsopdracht – Arbeidsongevallen

Diensten
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
422.095,84 EUR
Aanbestedende overheid
Leefmilieu Brussel | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Milieu | Madame Pauline Lomata
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Korte inhoud
Huidige opdracht betreft de vernieuwing van een arbeidsongevallenverzekering voor het personeel van Leefmilieu Brussel.
Gunningen

Verzekeringsopdracht – Arbeidsongevallen

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
422.095,84 EUR
Bedrijven
Ethias sa | 4000 Liège, BE | http://www.ethias.be
truck tower-crane sharing