AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw
Aankondiging van een gegunde opdracht

Afsluiten van de verzekeringspolis arbeidsongevallen en aanvullende waarborgen voor AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw.

Afsluiten van de verzekeringspolis arbeidsongevallen en aanvullende waarborgen voor AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw.

Publicatiedatum
14-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw
Postadres
Groenebriel 1, 9000 Gent, BE

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

481166.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
AG Insurance
Postadres
E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
Titel
-
Waarde
481166.00 EUR