WoninGent cvba-so
Aankondiging van een gegunde opdracht

2015-039/1 Hospitalisatie

2015-039/1:De opdracht betreft de aankoop van een nieuwe hospitalisatieverzekeringspolis voor maximaal 17 sociale huisvestingsmaatschappijen.

Deze opdracht omvat 1 perceel.

Publicatiedatum
15-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WoninGent cvba-so
Postadres
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, BE
Ter attentie van
Saskia de Grave (Aankoopspecialist-Ondersteunende diensten)

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Ethias
Postadres
Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Titel
2015-039
Waarde
-