Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Aankondiging van een gegunde opdracht

GUNNING - overheidsopdracht aanstellen verzekeraar collectieve verzekering Gezondheidszorgen (CVGZ) - AP/OPMB/2015-041

GUNNING - Aanstellen van verzekeraar collectieve verzekering Gezondheidszorgen (CVGZ) - AP/OPMB/2015-041

Publicatiedatum
29-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66518100 - Verzekeringsmakelaarsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
D'Exelle Kristel

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

1343484.85 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Ethias NV
Postadres
Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Titel
-
Waarde
1343484.85 EUR