Gemeente Boechout
Aankondiging van een opdracht

aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van een kleuterschool met polyvalente ruimte en een kunstacademie

De opdracht is een overheidsopdracht van diensten die 3 aspecten combineert:
? de ter beschikking stelling van een kredietopening voor de financiering van de hieronder beschreven investering, ten belope van het hierna vermelde maximale bedrag(en), welke in een lening aan het bestuur zal worden omgezet (voorwaarden cf. hoofdstuk 2);
? financiële bijstand en administratieve dienstverlening (voorwaarden cf. hoofdstuk 3);
? een administratieve, financiële en technische begeleiding ten behoeve van het gunnend bestuur tijdens de duurtijd van het project, hierna technisch-financiële projectbegeleiding genoemd (voorwaarden cf. hoofdstuk 4).
? voorwerp:
? financiering bouw kleuterschool met polyvalente ruimte
? financiering muziekacademie
? te ontlenen bedragen:
? 2.500.000 EUR (incl. 6%BTW) (voorziene kostprijs 3.700.000 met 1.200.000 subsidie)
? 1.500.000 EUR (incl. 6%BTW)

Publicatiedatum
13-01-2016
Deadline
07-03-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Boechout
Postadres
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout, BE
Contactpunt(en)
De heer Michel Mertens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-