Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

C-18-005 - Raamovereenkomst diverse verzekeringen - 2018-2021

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
22-01-2018
Publicatiedatum
25-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
66512100 - Ongevallenverzekeringen
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66515100 - Brandverzekeringen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
792102.20 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
AXA BELGIUM NV , VORSTLAAN 25, 1170 BRUSSEL, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
181604.92 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
BELFIUS VERZEKERINGEN , Galileelaan 5, 1210 BRUSSEL, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
393719.60 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
ETHIAS NV , Rue Des Croisiers 24, 4000 LUIK, BELGIQUE-BELGIË