ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS
Aankondiging van een gegunde opdracht

Beroepsgebonden ziektekostenverzekeringsovereenkomst werknemers (gezinsleden facultatief)

Er wordt een verzekeraar (i.e. verzekeringsmaatschappij; geen makelaar) gezocht voor de verzekering van de dekking van het risico aangaande beroepsgebonden ziektekostenverzekeringsovereenkomst voor werknemers. Gezinsleden van werknemers zouden facultatief moeten kunnen aansluiten. In essentie wordt er dus een "risk carrier" gezocht.

Publicatiedatum
13-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Ilse Waumans

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

1683225.20 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Ethias NV
Postadres
Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Titel
Perceel I Vrijstelling scenario 1
Waarde
1683225.20 EUR