Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis: voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis:
voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.


Datum van verzending van deze aankondiging
18-09-2018
Publicatiedatum
18-09-2018
Deadline
29-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66515000 - Verzekeringen tegen schade of verlies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Postadres
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Lemmens
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
Hoofdadres
http://www.witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320291