Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis: voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis:
voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.


Datum van verzending van deze aankondiging
18-09-2018
Publicatiedatum
18-09-2018
Deadline
29-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66515000 - Verzekeringen tegen schade of verlies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Postadres
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Lemmens
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
Hoofdadres
http://www.witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320291
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!