Vooraankondiging

Het onderschrijven van diverse risico's-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise

De gemeente en het OCMW Meise zullen in het najaar 2018 een overheidsopdracht publiceren met als voorwerp:
“Het onderschrijven van diverse risico-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise”
Deze opdracht heeft als voorwerp de aanneming van verzekeringsdiensten, zoals voorzien van de Wet Overheidsopdrachten ( CPV-classificatie: 66500000: financiële en verzekeringsdiensten).
Deze opdracht heeft als voorwerp de onderschrijving van diverse risico-verzekeringen, die zijn ondergebracht in de hierna volgende percelen:
- Perceel 1: Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen
- Perceel 2: Aansprakelijkheid
- Perceel 3: Gecombineerde polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- Perceel 4: Patrimonium
- Perceel 5: Vloot
De gunning van deze opdracht zal gebeuren via open offerteaanvraag met Europese bekendmaking.


Datum van verzending van deze aankondiging
10-08-2018
Publicatiedatum
13-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Meise
Postadres
Tramlaan 8
Plaats
Meise
Postcode
1861
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ilse Stuckens
Telefoon
+32 28922016
Fax
+32 22610261
E-mail
ilse.stuckens@meise.be
Hoofdadres
http://www.meise.be
Adres van het kopersprofiel
-