Vooraankondiging

Het onderschrijven van diverse risico's-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise

De gemeente en het OCMW Meise zullen in het najaar 2018 een overheidsopdracht publiceren met als voorwerp:
“Het onderschrijven van diverse risico-verzekeringen voor de gemeente en het ocmw van Meise”
Deze opdracht heeft als voorwerp de aanneming van verzekeringsdiensten, zoals voorzien van de Wet Overheidsopdrachten ( CPV-classificatie: 66500000: financiële en verzekeringsdiensten).
Deze opdracht heeft als voorwerp de onderschrijving van diverse risico-verzekeringen, die zijn ondergebracht in de hierna volgende percelen:
- Perceel 1: Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen
- Perceel 2: Aansprakelijkheid
- Perceel 3: Gecombineerde polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- Perceel 4: Patrimonium
- Perceel 5: Vloot
De gunning van deze opdracht zal gebeuren via open offerteaanvraag met Europese bekendmaking.


Datum van verzending van deze aankondiging
10-08-2018
Publicatiedatum
13-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Meise
Postadres
Tramlaan 8
Plaats
Meise
Postcode
1861
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ilse Stuckens
Telefoon
+32 28922016
Fax
+32 22610261
E-mail
ilse.stuckens@meise.be
Hoofdadres
http://www.meise.be
Adres van het kopersprofiel
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!