Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Groepsverzekering voor de contractuele personeelsleden van het Havenbedrijf Gent

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2018
Publicatiedatum
14-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
66520000 - Pensioendiensten
66522000 - Pensioenen (groepsregelingen)
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Postadres
John Kennedylaan 32 – Haven 3000A
Plaats
Gent
Postcode
9042
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Evelien Meirlaen
E-mail
evelien.meirlaen@havengent.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!