Proces-verbaal van opening van de offertes

DIVERSE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN GEMEENTE, OCMW, AGB, VVV VZW, JOC DE PIT VZW, KERKFABRIEKEN, VK PERSONEEL VZW

Publicatiedatum
30-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten

1. Overzicht

Referentienummer

Koksijde-PPP00T-2602/8009/2018-056-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

AXA Belgium

Ethias NV

PV Verzekeringen

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Koksijde
Postadres
Zeelaan 303
Plaats
Koksijde
Postcode
8670
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Wesley Dorné
Telefoon
+32 58533062
Fax
+32 58533116
E-mail
wesley.dorne@koksijde.be
Hoofdadres
http://www.koksijde.be
Adres van het kopersprofiel
-
Datum van aanmaak
29/05/2018 11:59:45
Verantwoordelijke
Wesley Jozef Dorné
Bijzitter
Quirien Maria De Laender, Leen Geusens, Audrie Trui Reynaert

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
AXA Belgium
KBO-nummer
0404.483.367
Postadres
Troonplaats 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 26786111
Fax
-
Hoofdadres
www.axa.be
Perceel nr.
0
Prijs
98.473,93 €
Perceel nr.
1
Prijs
33.509,38 €
Perceel nr.
2
Prijs
7.155,00 €
Perceel nr.
3
Prijs
68.916,04 €
Perceel nr.
4
Prijs
58.483,9 €
Perceel nr.
5
Prijs
78.224,64 €
Ondertekenaar
Peter Verleysen (Signature)
Aantal documenten
8
Documenten
Ingevuld offerteformulier.pdf, Offertedossier_AXA Belgium.pdf, Brochure D@il aangifte AO.PDF, Dienstverleningsnota Hospitalisatie.pdf, Jaarrekening 2017 - NL.xlsm, Uniform Europees Aanbestedingsformulier.pdf, Attesten goede uitvoering.zip, Bijzondere en algemene voorwaarden.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Ethias NV
KBO-nummer
0404.484.654
Postadres
Prins-Bisschopssingel 73
Postcode
3500
Plaats
Hasselt
Land
BE
Telefoon
+32 11282035
Fax
-
Hoofdadres
www.Ethias.be
Perceel nr.
0
Prijs
136288,00
Perceel nr.
1
Prijs
47899,38
Perceel nr.
2
Prijs
5751,70
Perceel nr.
3
Prijs
74481,98
Perceel nr.
4
Prijs
54466,33
Perceel nr.
5
Prijs
afhankelijk aantal verzekerden
Ondertekenaar
Saskia Naveau (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Offerte Ethias.zip, Specimens perceel 1 AO.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
PV Verzekeringen
KBO-nummer
402236531
Postadres
Koningsstraat 151
Postcode
1210
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
02/2509274
Fax
+32 22508268
Hoofdadres
www.pv.be
Perceel nr.
1
Prijs
36814,08
Perceel nr.
2
Prijs
15454,40
Perceel nr.
3
Prijs
70006,90
Perceel nr.
4
Prijs
42677,64
Ondertekenaar
Jan Schoonbaert (Signature)
Aantal documenten
45
Documenten
1 Offerteformulier.pdf, 2 Brochure.pdf, 3 UEA.pdf, 4 RSZ Attest.pdf, 5 Uittreksel strafregister.pdf, 6 Fiscaal attest.pdf, 7 FSMA Attest.pdf, 8a Referenties.pdf, 8b Ref attesten van klanten.pdf, 9 Volmacht.pdf, 10 Overzicht diensten.pdf, 11 Diensten.pdf, 12 Informatietechnologie.pdf, 13 Bijkomende waarborgen BA.pdf, 14 Bijkomende waarborgen Property.pdf, 15 Bijz voorw BA objectieve brand.pdf, 16 Bijz voorw BA Algemeen.pdf, 17 Bijz voorw BA publieke mandatarissen.pdf, 18 Bijz voorw DO Kerkfabriek OLV Ter duinen.pdf, 19 Bijz voorw DO Kerkfabriek Sint niklaas.pdf, 20 Bijz voorw DO VVV.pdf, 21 Bijz voorw Gecombineerde schoolverzekering.pdf, 22 Bijz voorw LO vrijwilligers kerkfabrieken.pdf, 23 Bijz Voorw PROPERTY.pdf, 24 Bijz Voorw AR Elektronica.pdf, 25 Bijz Voorw AR DIVERSE.pdf, 26 Bijz voorw KUNSTVOORWERPEN.pdf, 27 Bijz voorw Auto 1.pdf, 28 Bijz voorw Auto 2.pdf, 29 Bijz voorw Auto - omnium opdracht.pdf, 30 Bijz Voorw BA Boten.pdf, 31 Alg voorw BA Objectief 01-2002.pdf, 32 Alg voorw BA Blok 04-2003.pdf, 33 Alg voorw Bescherming van de publieke mandatarissen 01 2010.pdf, 34 Alg voorw Ideal BA Bestuurders 07-2015.pdf, 35 Alg voorw BA School 10-2004.pdf, 36 Alg Voorw Collectieve 01-2002.pdf, 37 Alg voorw Vrijwilligersorganisatie_201101.pdf, 38 Alg voorw Ideal Property 06-2010.pdf, 39 Alg Voorw A.R. Electronica 06-2009.pdf, 40 Alg voorw Diverse alle risicos 01-2002.pdf, 41 Alg Voorw A.R. Tentoonstelling 01-2002.pdf, 42 Alg voorw Auto 02-2016.pdf, 43 Alg Voorw Ideal Auto 04-2010.pdf, 44 Alg Voorw Pleziervaart.pdf
Algemene opmerkingen
-