WoninGent cvba-so
Aankondiging van een gegunde opdracht

2015-019/1

2015-019/1 - Raamovereenkomst voor de aankoop van verzekeringen voor het patrimonium, de aansprakelijkheid, de ongevallen en de voertuigen voor maximaal 28 sociale huisvestingsmaatschappijen.

Publicatiedatum
15-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
WoninGent cvba-so
Postadres
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, BE
Ter attentie van
Saskia de Grave (Aankoopspecialist-Ondersteunende diensten)

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Ethias
Postadres
Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Titel
Patrimonium
Waarde
-
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Allianz Benelux
Postadres
Lakensestraat 35, 1000 Brussel
Titel
Aansprakelijkheid
Waarde
-
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Allianz Benelux
Postadres
Lakensestraat 35, 1000 Brussel
Titel
Bestuurdersaansprakelijkheid
Waarde
-
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Belfius Insurrance
Postadres
Galileelaan 5, 1210 Brussel
Titel
Ongevallen
Waarde
-
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Ethias
Postadres
Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Titel
Vloot
Waarde
-