Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Verzekering autos en aanhangwagen

Verzekering autos en aanhangwagen

Datum van verzending van deze aankondiging
15-01-2018
Publicatiedatum
15-01-2018
Deadline
24-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_LOGISTIQUE
Postadres
Kartuizersstraat 21
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22134305
Fax
-
E-mail
benoit.rogge@fedasil.be
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296058