Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Verzekering autos en aanhangwagen

Verzekering autos en aanhangwagen

Datum van verzending van deze aankondiging
15-01-2018
Publicatiedatum
15-01-2018
Deadline
24-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_LOGISTIQUE
Postadres
Kartuizersstraat 21
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22134305
Fax
-
E-mail
benoit.rogge@fedasil.be
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296058
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!