Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Publicatiedatum
27-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66515100 - Brandverzekeringen

1. Overzicht

Referentienummer

WGK Vlaanderen-GVDP/2018/036-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
6
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

AG Insurance

AXA Belgium

Baloise Belgium SA

Ethias NV

Federale verzekering

PV Verzekeringen

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Postadres
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Lemmens
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323799
Datum van aanmaak
23/10/2018 10:46:27
Verantwoordelijke
Gert Johan Vandenplas, Tim Weltens, Sara Vaeck, Hilde Lemmens
Bijzitter
-

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
AG Insurance
KBO-nummer
0404.494.849
Postadres
Emile Jacqmainlaan 53
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 26641111
Fax
-
Hoofdadres
-
Ondertekenaar
Danielle Van Dessel (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Offerte Wit-gele Kruis .pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
AXA Belgium
KBO-nummer
0404.483.367
Postadres
Troonplaats 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 26786111
Fax
-
Hoofdadres
www.axa.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Peter Verleysen (Signature)
Aantal documenten
5
Documenten
Algemene Voorwaarden.pdf, Offertedossier Wit Gele Kruis_AXA Belgium.pdf, preventievoorstel WGK 2018_10_22.pptx, UEA-signed.pdf, Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen 16112018.xlsx, Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Baloise Belgium SA
KBO-nummer
0400.048.883
Postadres
Posthofbrug 16
Postcode
2600
Plaats
Antwerpen
Land
BE
Telefoon
+32 32472074
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Jan Vande Weghe (Signature)
Aantal documenten
9
Documenten
Attest verzekering beroepsaansprakelijkheid.pdf, Casier judiciaire 2018-06-04 NL.pdf, Ingevuld UEA - Wit Gele kruis.pdf, PROPERTY CONTACTPERSONEN.docx, Schattingsadvies Baloise.pdf, Volmachtenregeling publieke overheden TOM - BS 31 10 2018.pdf, Jan Vande Weghe - FSMA NL 2019.pdf, Ingevuld Bijlage 1 alle percelen uniek offerteformulier.pdf, Ingevulde inventaris perceel 2 Baloise.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Ethias NV
KBO-nummer
0404.484.654
Postadres
Rue des Croisiers 24 (postadres : Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt)
Postcode
4000
Plaats
Luik
Land
BE
Telefoon
+3211282243
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Rudi Hamal (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
te versturen.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Federale verzekering
KBO-nummer
0403.257.506
Postadres
Stoofstraat 12
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 476204707
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Thomas Meeus (Signature)
Aantal documenten
17
Documenten
Offerteformulier.pdf, espd-response.zip, Uittreksel uit het strafregister.pdf, 5 klanten met minstens 500 voertuigen.pdf, Toelating FSMA voor de takken 3 en 10.pdf, Vergunning als erkende verzekeringsonderneming voor de takken 3 en 10.pdf, Beschrijving team verantwoordelijk voor de opdracht.pdf, Perceel 1 biedingsblad voertuigen.pdf, Perceel 1 biedingsblad voertuigen.xlsx, Omnium dienstopdrachten.pdf, Aanpak preventie.pdf, Lijst erkende herstellers.pdf, Lijst erkende herstellers.xlsx, Attest BA verzekering Federale Verzekering.pdf, Financiële en economische draagkracht.pdf, Handtekeningsbevoegdheid Thomas Meeus.pdf, Handtekeningsbevoegdheid statuten Thomas Meeus.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 6

Naam van de onderneming
PV Verzekeringen
KBO-nummer
402.236.531
Postadres
Koningsstraat 151
Postcode
1210
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
02/2509274
Fax
+32 22508268
Hoofdadres
www.pv.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Jan Schoonbaert (Signature)
Aantal documenten
15
Documenten
1 Offerteformulier.pdf, 2a Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen.pdf, 3 UEA.pdf, 4 Uittreksel strafregister.pdf, 5 FSMA Attest.pdf, 6 Referenties.pdf, 7 Team.pdf, 8 Volmacht.pdf, 9 Brochure.pdf, 10 Overzicht diensten.pdf, 11 Dienstverlening.pdf, 12 Waarborgenoverzicht auto – Het Wit Gele Kruis.pdf, 13 Alg voorw Auto 02-2016.pdf, 14 Alg Voorw Ideal Auto 04-2010.pdf, 2b Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen.xlsx
Algemene opmerkingen
-