Proces-verbaal van opening van de offertes

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis voor het voertuigenpark en voor omnium dienstopdrachten, voor verzekering patrimonium.

Publicatiedatum
27-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66515100 - Brandverzekeringen

1. Overzicht

Referentienummer

WGK Vlaanderen-GVDP/2018/036-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
6
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

AG Insurance

AXA Belgium

Baloise Belgium SA

Ethias NV

Federale verzekering

PV Verzekeringen

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Postadres
Frontispiesstraat 8 bus 1.2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Lemmens
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
Hoofdadres
http://www.witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323799
Datum van aanmaak
23/10/2018 10:46:27
Verantwoordelijke
Gert Johan Vandenplas, Tim Weltens, Sara Vaeck, Hilde Lemmens
Bijzitter
-

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
AG Insurance
KBO-nummer
0404.494.849
Postadres
Emile Jacqmainlaan 53
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 26641111
Fax
-
Hoofdadres
-
Ondertekenaar
Danielle Van Dessel (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Offerte Wit-gele Kruis .pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
AXA Belgium
KBO-nummer
0404.483.367
Postadres
Troonplaats 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 26786111
Fax
-
Hoofdadres
www.axa.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Peter Verleysen (Signature)
Aantal documenten
5
Documenten
Algemene Voorwaarden.pdf, Offertedossier Wit Gele Kruis_AXA Belgium.pdf, preventievoorstel WGK 2018_10_22.pptx, UEA-signed.pdf, Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen 16112018.xlsx, Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Baloise Belgium SA
KBO-nummer
0400.048.883
Postadres
Posthofbrug 16
Postcode
2600
Plaats
Antwerpen
Land
BE
Telefoon
+32 32472074
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Jan Vande Weghe (Signature)
Aantal documenten
9
Documenten
Attest verzekering beroepsaansprakelijkheid.pdf, Casier judiciaire 2018-06-04 NL.pdf, Ingevuld UEA - Wit Gele kruis.pdf, PROPERTY CONTACTPERSONEN.docx, Schattingsadvies Baloise.pdf, Volmachtenregeling publieke overheden TOM - BS 31 10 2018.pdf, Jan Vande Weghe - FSMA NL 2019.pdf, Ingevuld Bijlage 1 alle percelen uniek offerteformulier.pdf, Ingevulde inventaris perceel 2 Baloise.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Ethias NV
KBO-nummer
0404.484.654
Postadres
Rue des Croisiers 24 (postadres : Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt)
Postcode
4000
Plaats
Luik
Land
BE
Telefoon
+3211282243
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Rudi Hamal (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
te versturen.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Federale verzekering
KBO-nummer
0403.257.506
Postadres
Stoofstraat 12
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 476204707
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Thomas Meeus (Signature)
Aantal documenten
17
Documenten
Offerteformulier.pdf, espd-response.zip, Uittreksel uit het strafregister.pdf, 5 klanten met minstens 500 voertuigen.pdf, Toelating FSMA voor de takken 3 en 10.pdf, Vergunning als erkende verzekeringsonderneming voor de takken 3 en 10.pdf, Beschrijving team verantwoordelijk voor de opdracht.pdf, Perceel 1 biedingsblad voertuigen.pdf, Perceel 1 biedingsblad voertuigen.xlsx, Omnium dienstopdrachten.pdf, Aanpak preventie.pdf, Lijst erkende herstellers.pdf, Lijst erkende herstellers.xlsx, Attest BA verzekering Federale Verzekering.pdf, Financiële en economische draagkracht.pdf, Handtekeningsbevoegdheid Thomas Meeus.pdf, Handtekeningsbevoegdheid statuten Thomas Meeus.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 6

Naam van de onderneming
PV Verzekeringen
KBO-nummer
402.236.531
Postadres
Koningsstraat 151
Postcode
1210
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
02/2509274
Fax
+32 22508268
Hoofdadres
www.pv.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Jan Schoonbaert (Signature)
Aantal documenten
15
Documenten
1 Offerteformulier.pdf, 2a Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen.pdf, 3 UEA.pdf, 4 Uittreksel strafregister.pdf, 5 FSMA Attest.pdf, 6 Referenties.pdf, 7 Team.pdf, 8 Volmacht.pdf, 9 Brochure.pdf, 10 Overzicht diensten.pdf, 11 Dienstverlening.pdf, 12 Waarborgenoverzicht auto – Het Wit Gele Kruis.pdf, 13 Alg voorw Auto 02-2016.pdf, 14 Alg Voorw Ideal Auto 04-2010.pdf, 2b Bijlage 2 perceel 1 biedingsblad voertuigen.xlsx
Algemene opmerkingen
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!