VIVAQUA
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

collectieve verzekering 'ambulante gezondheidszorg'

opdracht voor aanneming van diensten betreffende de afsluiting van een collectieve verzekering 'ambulante gezondheidszorg' voor alle personeelsleden van VIVAQUA in actieve dienst, hun partner (echtgenoot, samenwonende) en de kinderen ten laste van het gezin, alsook voor de gepensioneerden, hun partner (echtgenoot, samenwonende, weduwnaar/weduwe) en de kinderen ten laste van het gezin

Publicatiedatum
15-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VIVAQUA
Ter attentie van
de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst

Gunning en waarde van de opdracht

Officiële benaming
AXA