Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aviation Liability Verzekering

De opdracht betreft het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de activiteiten van Belgocontrol.
De opdracht bestaat uit twee (2) percelen:
- Perceel 1
Verzekering van de Burgerlijke Aansprakelijkheid voortvloeiend uit de luchtvaartactiviteiten en taken als Belgisch luchtverkeersleider en dienstverlener voor luchtvaartnavigatie; verzekerde limiet van (minimum) 1.250.000.000,- EUR per schadegeval; inclusief Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Oorlog en Terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52) met een verzekerde limiet van (minimum) 250.000.000,- USD per schadegeval en per jaar.
- Perceel 2
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Oorlog en Terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52); verzekerde limiet van (minimum) 1.000.000.000,- USD per schade en per jaar in excedent van 250.000.000,- USD (eerste polis).


Datum van verzending van deze aankondiging
31-10-2018
Publicatiedatum
01-11-2018
Deadline
03-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Bastiaens +32 476 79 87 95
E-mail
tendering@belgocontrol.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!