Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Verzekering BA bestuurders en beheerders ( D&O) en “ Dekking voor tewerkstellingsaangelegenheden (EPL).

verzekeringspolissen Aansprakelijkheid BA van de leidinggevenden en de bestuurders (D&O) – en « Dekking van de maatschappij voor de aan de tewerkstelling gelinkte eisen (EPL) »

Datum van verzending van deze aankondiging
19-01-2018
Publicatiedatum
22-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
pascale.dewolf@stib.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen