Pensioenen van de senatoren vzw
Aankondiging van een opdracht

Selectie van een fiduciaire consultant

Mandaat van fiduciair consultant inzake beslissingen met betrekking tot het beheer van de financiële activa van de vzw.

Publicatiedatum
29-01-2016
Deadline
07-03-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
66171000 - Diensten voor financieel advies
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pensioenen van de senatoren vzw
Postadres
Natieplein 1, 1009 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Lode Vanhaverbeke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek
http://downloads.senate.be/pension-fund/

Economische en financiële draagkracht

zie bestek
http://downloads.senate.be/pension-fund/

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
http://downloads.senate.be/pension-fund/

Vakbekwaamheid

zie bestek
http://downloads.senate.be/pension-fund/

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
http://downloads.senate.be/pension-fund/