Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringsmakelaar Tevens beheerder Verzekeringsportefeuille

Diensten
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
1,00 EUR
Aanbestedende overheid
Gemeente Oisterwijk | 5061 HX Oisterwijk, NL | Publiekrechtelijke instelling | Algemene overheidsdiensten | J.J. Besselink
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
Korte inhoud
De opdracht heeft betrekking op verzekeringsmakelaarsdiensten voor het gehele pakket aan
verzekerings- en verzekeringsgerelateerde activiteiten voor de gemeentes.
Gunningen

Verzekeringsmakelaar Tevens beheerder Verzekeringsportefeuille

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
1,00 EUR
Bedrijven
AON Nederland C.V. | 3063ED ROTTERDAM, NL | http://www.aon.nl
truck tower-crane sharing