Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Projectcluster Provincialaat der Broeders van Liefde - KaSORT.

Werken
Publicatie datum
23-04-2019
Deadline
09-07-2019 11:00
Geraamde totale waarde
82000000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs | 1210 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Onderwijs | Filiep Bonte
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Korte inhoud
Onderhavige opdracht betreft de realisatie van de Projectcluster Provincialaat der Broeders van Liefde - KaSORT als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016.
Deze projectcluster omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van 4 scholenbouwprojecten te Zwijnaarde, Tessenderlo, Turnhout en Zelzate. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst per scholenbouwproject maken het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure van deze cluster.
AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale.
Beschrijving
Beschrijving
De opdracht bestaat uit de realisatie van een cluster van vier scholenbouwprojecten, zijnde Sint-Jozef Gent (Zwijnaarde), THHI + PIUS X Tessenderlo, Sint-Victor (Turnhout) en Sint-Laurens Zelzate. De inrichtende machten zullen per scholenbouwproject met een opdrachtnemer (waartoe een SPV-DBFM zal worden opgericht), een DBFM-overeenkomst sluiten. De opdrachtnemer staat ten aanzien van de betrokken inrichtende macht in voor het ontwerpen, bouwen en financieren van het betrokken scholenbouwproject alsook het onderhouden ervan gedurende 30 jaar.
Looptijd
360 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Regiocode (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
truck tower-crane sharing