Aankondiging van een wijziging

Biztosítási szolgáltatások ellátása 2020

Diensten
Publicatie datum
27-01-2023
Aanbestedende overheid
Országos Kórházi Főigazgatóság | 1125 Budapest, HU | Nutssectoren | Erdei Csaba
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen
Korte inhoud
GDPR felelősségbiztosítás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények részére.
Biztosítottak köre: Ajánlatkérő fenntartása alá tartozó Egészségügyi Szolgáltató Intézmények, valamint az Ajánlatkérő.
Biztosítási módozatok:
a) Adatvédelmi felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosítási limit igény: 30 db ajánlatkérő esetében a darabonként igényelt limit 25 millió Ft/kár és 50 millió Ft/év közötti érték.
A Biztosítottak köre és a biztosítási módozatok a Közbeszerzési Dokumentumok körében kerülnek kifejtésre.
Gunningen

Perceel 4: GDPR felelőssé

Waarde
214.880.000,00 HUF
Bedrijven
Allianz Hungária Zrt. | 1087 Budapest, HU | http://www.allianz.hu
Wijzigingen
Felek között TED 2020/S 187-4508255 azonosító számú hirdetmény alapján 02/62-1/2020. egyedi intézményi szerződés iktatószámon létrejött szerződés III.4 pontja alapján Felek megállapodtak abban, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdése illetve a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződés hatályát (a kockázatviselés időtartamát) - változatlan műszaki és pénzügyi feltételek mellett - 1 alkalommal további 13 hónappal meghosszabbíthatják. Az aktiválás a mindenkori határozott időtartam lejárata előtt legkésőbb 7 hónappal, a Szerzödö/Biztosított által a Biztosítóhoz intézet, írásos egyoldalú jog nyilatkozatával történik. A fentiek alapján szerződő felek megállapodtak, hogy 2022.12.01. 0:00 órától 2023 12.31. 24:00 óráig meghosszabbítják a szerződést.
Oude waarde
214.880.000,00 HUF
Nieuwe waarde
315.240.000,00 HUF
truck tower-crane sharing