Proces-verbaal van opening van de offertes

Afsluiten van vlootpolissen Marine

Publicatiedatum
07-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten

1. Overzicht

Referentienummer

De Vlaamse Waterweg-STB-18-0002-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
0
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298523
Fax
+32 11221277
E-mail
bart.clerix@vlaamsewaterweg.be
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314066
Datum van aanmaak
04/07/2018 16:53:57
Verantwoordelijke
Shanna Termens Y Gimenez, Katty Alma Devos, Ludo Marie Vanmeer, Cindy Serneels, Kristel Mathilde De Proft, Els De Backer, Nathalie Greta Marianne Croux, Tom Sven Ory, Sven Isidoor Vlaeminck, Bart Eric Clerix, Bart Miel Stevaert, Heidi Julia Mens, Vicky Laureys, Liesbet Annet Lesuisse, Bartholomeus Schils, Greet Maria Bynens, An-Sofie Ceulemans, Frank Gielen
Bijzitter
Gunther Georges Van den Berghe, Marc Frans Thielens, Gabriella Pierina Finotto

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Bart StevaertGeen offertes ingediend

3. Offertes