Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht Diensten Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Voor het afsluiten van een verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand.
Dit situeert zich naar Belgisch recht in de tak niet-levensverzekerings-activiteiten, 13, Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid (Alle overige niet onder de takken 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid).


Datum van verzending van deze aankondiging
21-09-2018
Publicatiedatum
21-09-2018
Deadline
08-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Postadres
Warmoesberg 48
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van Zele Maria
Telefoon
+32 26296212
Fax
-
E-mail
maria.vanzele@onva-rjv.fgov.be
Hoofdadres
http://www.onva-rjv.fgov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320718
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!